สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

วายแวมกาฬสินธุ์

วายแวมกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมอีสาน ดั้งนั้นจึงทำให้คนในจังหวัดนี้เต็มไปด้วยความเชื่อตามแบบวัฒนธรรมเดิมอย่างเข้มแข็ง วายแวมกาฬสินธุ์ เริ่มเมื่อปี 2007 โดยการบุกเบิกของวายแวมมหาสารคาม ปัจจุบันเรามีเจ้าหน้าที่วายแวม 3 คน

พันธกิจ

เราทำงานด้านมหาวิทยาลัย ประกาศกับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา 3 สถาบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ เทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยเทคนิค กิจกรรมที่ทำในมหาวิทยาลัย อธิษฐาน นมัสการ มีกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ สร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันเรื่องราวความรักของพระเจ้า และมีกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เราดูแลอยู่ด้วย

นิมิต

ให้น้องๆนักเรียน นักศึกษารู้จักกับพระเจ้า และสร้างเขาให้เป็นสาวกที่เข้มแข็งของพระเจ้า

ข้ออธิษฐานเผื่อ

  1. ให้เรามีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเพิ่มขึ้น
  2. น้องๆนักศึกษาที่เราดูแล จะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้น
  3. งบประมาณในการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์วายแวม (จำนวน 45,000 บาท)
  4. ให้เรามีรถยนต์
  5. ให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีสติปัญญาและได้รับการเจิมจากพระเจ้าในการรับใช้

ติดต่อวายแวมกาฬสินธุ์

วายแวมกาฬสินธุ์
ตู้ ปณ.102
อ.เมือง
จ. กาฬสินธุ์ 46000

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

วายแวมกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

การประกาศ พันธกิจแคมปัส

แบ่งปัน