สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

วายแวมมหาสารคาม

วายแวมมหาสารคาม

มหาสารคามเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ตรงกลางของภาคอีสาน เป็นจังหวัดแห่งการศึกษา มีประชากรเป็นนักเรียนและนักศึกษาถึง 20%

วายแวมมหาสารคามก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 โดยการบุกเบิกขยายงานของวายแวมขอนแก่น เพื่อทำให้นักเรียนและนักศึกษาได้รู้จักพระเจ้าและใช้ชีวิตเป็นสาวกของพระเจ้า

พันธกิจนักศึกษา

วายแวมมหาสารคามช่วยให้นักศึกษาที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าได้ยินข่าวประเสริฐ และสอนการใช้ชีวิตเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ ผ่านทางพันธกิจนี้นักศึกษาคนไทยหลายคนได้ยินข่าวประเสริฐและเชื่อและได้ถวายรับใช้พระเจ้า

กิจกรรมและวิธีการเพื่อการประกาศ คือ

พันธกิจเยาวชน (นักเรียน)

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 วายแวมได้ประกาศข่าวประเสริฐกับนักเรียนที่ยังไม่รู้จักพรัเจ้า เราได้มีการนมัสการและการฝึกอบรมสำหรับนักเรียน เช่น YDTC "Youth Discipleship Training Course" หรือ คอร์สอบรมการสร้างสาวกสำหรับเยาวชน เราอยากให้เยาวชนมีความหวังและนิมิตจากพระเจ้า

พันธกิจนมัสการและศิลปะการแสดงอีสาน

เราใช้วัฒนธรรมอีสานที่ทุกคนคุ้นคยมาใช้ในการประกาศและนมัสการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรี ชุดการแสดงพื้นบ้าน และการฟ้อนรำแบบอีสาน

เราคาดหวังและมีนิมิตให้คนอีสานนมัสการพระเจ้าด้วยวัฒนธรรมอีสาน

พันธกิจรวมมือกับคริสตจักรท้องถิ่น

วายแวมมหาสารคามได้ร่วมมือและสนับสนุนคริสตจักรท้องถิ่น เช่น ร่วมกลุ่มซเล นำนมัสการ ประกาศ สอนรวีเด็กและผู้ใหญ่ ช่วยค่ายและจัดค่ายต่างๆ เป็นต้น

ธุรกิจเพื่อพันธกิจ

ธุรกิจเพื่อพันธกิจมหาสารคามเริ่มต้นขึ้นเมื่อพฤศจิกายน 2556 โดยอ้อม ภรรยาของผู้นำวายแวมมหาสารคาม พระเจ้าได้ใส่หัวใจการจัดเตรียมการดูแลคนของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ มัทธิว 14:13-21 พระเยซูเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปัง 5 ก้อน กับปลา 2 ตัว ซึ่งพระคัมภีร์ตอนนี้ได้เร้าใจเป็นอย่างมากในการเป็นผู้จัดเตรียมเพื่อนพันธกิจขงพระเจ้า

พันธกิจพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารวายแวม

วายแวมมหาสารคามก่อตั้งขื้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 ซึ่งเราเช่าอาคารเพื่อเป็นศูนย์และได้เปิดหอพักสำหรับนักศึกษาคริสเตียนอีกด้วย เนื่องจากมีระยะเวลาในการเช่าอาคารเราจึงต้องย้ายสถานที่อยู่หลายครั้ง จนกระทั่งพระเจ้าเปิดโอกาศให้เราซื้อที่ดินใหม่ประมาณ 3 ไร่ 81 ตารางวา

เราได้รับนิมิตเพื่อทำศูนย์วายแวและหอพักนักศึกษาที่สามารถมีประชุมนมัสการ และฝึกอบรมชีวิตของนักศึกษา อีกทั้งสามารถจัดสัมมนา อบรม ค่าย และกิจกรรมต่างๆ ได้ ขณะนี้มีไฟฟ้าและได้เจาะนำ้บาดาลเพื่อใช้ชั่วคราว เราได้จัดเวลาและเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อไปรดนำ้ต้นไม้และดูแลพัฒนาที่ดินเพื่อรอเวลาในการสร้างอาคารใหม่เราจึงใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการทำเกษตรกรรม

เราคาดหวังสิ่งที่พระเจ้าจะทำและลงมือปฏิบัติด้วย

YWAM Mahasarakham

ติดต่อวายแวมมหาสารคาม

วายแวมมหาสารคาม
ตู้ ปณ. 82
ต. ตลาด
อ. เมือง
จ. มหาสารคาม
44000

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

วายแวมมหาสารคาม

มหาสารคาม

การประกาศ พันธกิจแคมปัส พันธกิจวัยรุ่น การนมัสการและศิลปะ ธุรกิจเพื่อพันธกิจ

แบ่งปัน