สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

วายแวมเชียงราย

วายแวมเชียงราย

ทำไมเบซวายแวมเชียงรายจึงต้องเกิดขึ้น เบซเชียงรายเป็นชุมชนที่ผสมเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมที่ทุ่มเทต่อการเติบโตในความรักที่มีต่อพระเยซูและเพื่อประกาศเรื่องราวของพระเยซูให้คนอื่นได้รู้จักในประเทศไทย ทั่วถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่มีอะไรที่ยากเกินจะเข้าใจได้แล้วใช่ไหม? ง่ายๆ ก็คือ รู้จักพระเจ้าและทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จัก

What Is Our Vision เพื่อสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ และปลดปล่อยให้พวกเขาเพื่อให้พวกเขาทำตามการทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขา

เราทำอย่างนั้นได้อย่างไร มีสามเป้าหมายหลักที่เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ และปลดปล่อยให้พวกเขาเพื่อให้พวกเขาทำตามการทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขา เอื้อมมือออก การฝึกอบรม การสร้างชุมชนให้เป็นสาวก

เอื้อมมือออก

เราขอแสดงการสนับสนุน มหาธรรมนูญคริสเตียน แมกนาคาต้า ซึ่งเป็นธรรมนูญระบุถึงสิทธิพื้นฐาน ต่อข่าวประเสริฐ ที่มนุษย์ทกคนบนโลกพึงมี ซึ่งได้แก่

การฝึกอบรม

วายแวมเชียงรายต้องการที่จะสนับสนุนให้ผู้คนที่จะมีความเข้าใจและได้สำแดงออกถึง ธรรมชาติ ลักษณะ ความตั้งใจ ขอบเขต และหลักการของพระเจ้าในแต่ละด้านของสังคม ด้วยเหตุนี้การอบรมของเราจึงแสวงหาที่จะศึกษาค้นคว้าโดยเฉพาะเจาะจงในด้านนั้นๆ เกี่ยวกับโลกทัศน์ของคริสเตียนตามหลักการทางพระคัมภีร์

ประชากรของพระเจ้านั้นถูกเรียกให้ทำตามพระมหาบัญชาโดยการสะท้อนให้เห็นถึงพระลักษณะและหลักการของพระเจ้าออกมาในการทำงานแต่ละวันของพวกเขา พระเจ้าเป็นผู้แต่ง และเป็นพระผู้สร้างสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์ได้ทรงออกแบบสังคมในด้านต่างๆ เหล่านี้ (หรือด้านที่มีอิทธิพล) เพื่อที่จะสร้างสังคมให้เข้มแข็งและเฟื่องฟูและเป็นไปตามการทรงนำของพระองค์ สังคมทั้งเจ็ดด้านนั้นมีดังนี้

  1. ครอบครัว
  2. รัฐบาล
  3. ศาสนา
  4. การศึกษา
  5. การสื่อสาร/ สื่อต่างๆ
  6. การเฉลิมฉลอง (รวมถึง ศิลปะ การบันเทิง และ การกีฬา)

การสร้างชุมชนให้เป็นสาวก

เป้าหมายของ การเป็นสาวก คือ สำหรับสาวก ที่จะกลายมาเป็นเหมือนพระเยซูตามอย่างการปฏิบัติ และ ดำเนิน ชีวิต การเติบโตของคริสเตียนแบบนี้ จะทำให้ง่ายขึ้นในส่วนของ ความสัมพันธ์ที่ทุกคนมีส่วนให้ และรับ ตามการอธิบายทางพระคัมภีร์ เกี่ยวกับพระกายของพระคริสต์ทำงานอย่างไร ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่าง จากพระคำภีร์ใหม่ เกี่ยวกับ พระกายของพระคริสต์ในฐานะที่เป็นชุมชนที่จะสัมพันธ์ต่อกัน และกัน

Chiang Rai Base

ได้เริ่มฤดูกาลแห่งชีิวิตใหม่ในปีนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่เบซของเรากำลังมีโรงเรียนสองอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนั่นคือ: เอสบีเอส (โรงเรียนศึกษาพระคัมภีร์) and ดีทีเอส (โรงเรียนการฝึกอบรมการสร้างสาวก). มีเวลาของการนมัสการและการอธิษฐานวิงวอนร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่และเป็นครอบครัวที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่ด้านอื่นๆ ที่ต้องการคือ ฝ่ายบริหารเบซ ผู้จัดการร้านกาแฟ ฝ่ายบัญชี     ผู้ดูแลอาณาบริเวณเบซ และเจ้าหน้าที่ของเอสบีเอส ถ้าคุณสนใจที่จะมีส่วนช่วย กรุณาติดต่อเราที่: info.cr@ywamthailand.org

มาและร่วมงานกับเรา พระเจ้าต้องการให้คุณช่วยที่นี่

ติดต่อ

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

วายแวมเชียงราย

เชียงราย

เชื่อมต่อกับ วายแวมเชียงราย

วายแวมเชียงราย Website

แบ่งปัน