สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

โรงเรียนสร้างสาวกที่จดจ่อในสังคมทุกด้าน

YWAM DTS – เชียงราย

โรงเรียนสร้างสาวกที่จดจ่อในสังคมทุกด้าน

"มาร์ติน ลูเธอร์ ได้เคยกล่าวว่า ข่าวประเสริฐที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาในปัจจุบันได้ก็ไม่ใช่ข่าวประเสริฐแท้ เราต้องการค้นหาความคิดที่มีพื้นฐานจากพระคัมภีร์ที่สามารถแก้ปัญหายุคปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มไปด้วยการไถ่ เราแสวงหาเหตุและผลว่าทำไมความเชื่อของคริสเตียนยุคนี้อ่อนลง เหตุใดเราจึงไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ ความสวยงาม ครอบครัว และชีวิตประจำวัน เราต้องการค้นหาว่าอะไรที่มันผิดเพี้ยนไป แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเราต้องการค้นพบพื้นฐานของพระคัมภีร์ที่สามารถช่วยนำให้ผู้เชื่อรุ่นแล้วรุ่นเล่าส่งอิทธิพลต่อยุคนั้นๆได้"

-An introduction to the Old Testament Template โดยคุณ แลนดา โคป

อะไรเป็นหน้าที่ของเราจากพระมหาบัญชาของพระเยซู ในมัทธิว28:19 "สร้างสาวกจากมวลประชาชาติ" ? แล้วเราจะเริ่มตรงไหน?

ถ้าคุณมีคำถามเหล่านี้อยู่ในหัวใจของคุณ นั้นแสดงว่าโรงเรียนนี้ก็เหมาะสำหรับคุณแล้ว! พระเจ้าได้ตรัสตั้งแต่ต้นแล้วว่า พระองค์มีแผนการที่จะสร้าง "ชนชาติที่บริสุทธิ์" (อพยพ 19:6, เฉลยธรรมบัญญัติ 26:19) ในการที่จะสร้างสาวกจากมวลประชาชาตินั้นเราต้องมีความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับประชาชาติ และนี้จะเป็นสิ่งที่โรงเรียนนี้จดจ่อ ไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะสามารถบรรยายความน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ดีไปกว่าพระคัมภีร์ ดังนั้นในโรงเรียนนี้ เราจะค้นคว้าศึกษาพระคัมภีร์เพื่อที่จะเข้าใจความตั้งใจของพระเจ้าในการสร้างประชาชาติ

โรงเรียนจะฝึกอบรมนักเรียนให้ศึกษาพระคัมภีร์เพื่อที่จะค้นพบความตั้งใจของพระเจ้าที่มีสำหรับประชาชาติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 โรงเรียนจะจดจ่อเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจสถาบันของชาติโดยมีพื้นฐานบนพระคำของพระเจ้า ทุกๆ ชนชาติจะประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้

ครอบครัว
เศรษฐกิจและธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รัฐบาล
ศาสนา
การศึกษา
สื่อ (การสื่อสาร)
การเฉลิมฉลอง (ศิลปะ การบันเทิง และกีฬา)

ในแต่ละด้านของสังคมมีส่วนในการสร้างสาวกในแบบที่แตกต่างกันออกไป มาร่วมกับเราในโรงเรียนสร้างสาวกนี้เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงประชาชาติได้อย่างไร!

อย่าพลาดในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำในรุ่นของเรานี้

ดีทีเอส (DTS) คืออะไร

ดีทีเอสเป็นโรงเรียนการสร้างสาวก เราเข้ามาเพื่อแสวงหาพระเจ้า หัวใจของพระองค์ที่มีต่อเรา และหัวใจของพระองค์ที่มีต่อบรรดาประชาชาติ

ในดีทีเอส เราจะใช้วลา 6  เดือนในการอาศัยอยู่ร่วมกันในโรงเรียนเรามีสองช่วง

ช่วงแรกเป็นการเรียนภาคทฤษฎี เราเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและชีวิตคริสเตียนอาทิเช่น พระลักษณะและธรรมชาติของพระเจ้า การฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ความบาปและการกลับใจใหม่ ความสัมพันธ์ การติดสนิทกับพระเจ้า พื้นฐานของความเชื่อ การเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การติดตามการทรงเรียก และอื่นๆนอกจากนี้ ทุกคนจะได้มีโอกาสในการเข้าร่วมนมัสการ การอธิษฐาน การใช้เวลาในกลุ่มย่อย การเฝ้าเดี่ยว การเรียนพระคัมภีร์ ซึ่งจะทำให้เราได้เติบโตกับพระเจ้าไปด้วยกัน

ช่วงที่สองเป็นภาคปฏิบัติ เราจะได้มีโอกาสฝึกฝนและใช้ในสิ่งที่เราได้เรียนมา เอามาใช้ในการรับใช้และการประกาศในที่ที่พระเจ้าส่งเราไป เราเคยส่งทีมไปที่ พม่า ลาว กัมพูชา และทุกภาคของประเทศไทย ผ่านทางการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ จะช่วยทำให้เราได้เติบโตในการฟังเสียงของพระเจ้าและการเชื่อฟังพระองค์มากขึ้น สิ่งที่เราได้มีโอกาสทำเหมือนพระเยซูคือ การประกาศ การสร้างสาวกและการช่วยเหลือ

ค่าโรงเรียน:
(สามารถดูได้ว่าประเทศของคุณอยู่ในหมวดไหน คลิกที่นี่)
ประเทศในกลุ่ม A = 125,000 บาท
ประเทศในกลุ่ม B = 90,000 บาท
ประเทศในกลุ่ม C = 65,000 บาท

เราเปิดโอกาสให้กับท่านที่รู้จักกับพระเจ้าแล้วและเป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้เติบโตไปกับพระเจ้านั้น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในดีทีเอสด้วยกัน หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อที่

The Chiang Rai DTS is part of the University of the Nations

ติดต่อโรงเรียนสร้างสาวกที่จดจ่อในสังคมทุกด้าน

Chiang Rai DTS
P.O. Box 85 Bandu Post Office
A. Muang
Chiang Rai 57100
Thailand

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

โรงเรียนสร้างสาวกที่จดจ่อในสังคมทุกด้าน

เชียงราย

การผึกอบรม

เชื่อมต่อกับ โรงเรียนการสร้างสาวก – DTS

โรงเรียนสร้างสาวกที่จดจ่อในสังคมทุกด้าน Website

Upcoming DTS'

แบ่งปัน