สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

แชร์พระคัมภีร์

พระคำของพระเจ้าสำหรับทุกคน

แชร์พระคัมภีร์

"เพราะโลกจะเต็มไปด้วยความรู้ถึงพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ดั่งห้วงนํ้าทั้งหลายที่ปกคลุมท้องทะเล" (ฮาบากุก 2:14)

แชร์พระคัมภีร์เป็นการริเริ่มของพระกายของพระคริสต์ในประเทศไทยที่จะสนับสนุนให้นิมิตให้ประเทศมี คริสเตียน 2,000,000 คนและมีคริสตจักรในทุก ๆ ตำบลภายในปี 2020 ประสบความสำเร็จ

เป้าหมาย

พระคัมภีร์ 1 เล่มสำหรับทุกหลังคา
พระคัมภีร์ 1 เล่มสำหรับนักเรียนทุกคน
พระคัมภีร์ 4 เล่มสำหรับทุกวัด

เครื่องมือ

พวกเราใช้ พระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูด (www.facebook.com/sourceviewthai/) ซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ที่ช่วยส่งเสริมการใช้พระคัมภีร์และการจัดตั้งคริสตจักร

ข้อมูล

พวกเราแบ่งแยกประเทศไทยออกเป็นส่วนๆ ตามสัดส่วนทางการเมืองของประเทศ:
77 จังหวัด
878 อำเภอ
7,255 ตำบล
74,965 หมู่บ้าน
ในเว็บไซต์ www.sharebiblesthailand.com คุณสามารถดูข้อมูลจำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนวัด จำนวนคริสตจักร พระคัมภีร์ที่จำเป็น ค่าใช่จ่ายทั้งหมด ในการแจกพระคัมภีร์ในแต่ละจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

การร่วมมือ

โดยคุณมารถร่วมมือและสนับสนุนเราได้สองทาง คือ
สปอนเซอร์
ผู้ร่วมมือ

สปอนเซอร์สามารถเป็น บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มต่างๆ คริสตจักร และองค์กร ที่มีภาระใจอยากจะให้พระคำของพระเจ้าเข้าไปเติมเต็มหมู่บ้านที่ขาดแคลนพระคัมภีร์ สปอนเซอร์สามารถที่ส่วนร่วมที่จะให้นิมิตนี้เป็นจริงได้โดย
1.การอธิษฐาน 2.การถวายทรัพย์และ/หรือ 3. ส่งทีมแจกพระคัมภีร์มาในหมู่บ้านที่มีผู้อื่นซื้อพระคัมภีร์ไว้แล้ว

Sharing Biblesผู้ร่วมมือมารถเป็นทีม คริสตจักร หรือองค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวร ผู้ร่วมมือสามารถรับผิดชอบในพื้นที่ใหญ่ที่มีหลายๆหมู่บ้าน เช่น รับผิดชอบทั้งจังอำเภอ หรือ ทั้งจังหวัดในประเทศไทย ผู้ร่วมมือ จะเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนสปอนเซอร์

แอป

แอปแชร์พระคัมภีร์ (Share Bibles) ฟรีช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถได้รับข้อมูลที่และเอียดและถูกต้องเกี่ยวกับการแจกพระคัมภีร์ ซึ่งจะมีแผนที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง. แอปจะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องข้อมูลการแจกพระคัมภีร์ของผู้ใช้ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้สะดวกในการร่วมมือกันให้ทุกบ้านได้รับพระคัมภีร์

วิดีโอ

นิมิต (ภาษาอังกฤษ) : https://youtu.be/4fexakgeOx4
นิมิต(ภาษาไทย) : https://youtu.be/tijvgwu932w
แจกพระคัมภีร์ (ภาษาอังกฤษ) : https://youtu.be/0gSrJ19CpeY
แจกพระคัมภีร์ (ภาษาไทย) : https://youtu.be/KOsFeJgRdiU

ติดต่อแชร์พระคัมภีร์

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

แชร์พระคัมภีร์

การประกาศ

เชื่อมต่อกับ แชร์พระคัมภีร์

แชร์พระคัมภีร์ on Facebook แชร์พระคัมภีร์ Website

แบ่งปัน