สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

แสงทอง

แสงทอง

คำชี้แจงวิสัยทัศน์

เพื่อนำคนสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและการเปิดเผยของพระเจ้าผ่านดนตรีและการนมัสการในรูปแบบต่างๆโดยมุ่งเน้นการปล่อย เสียง / วัฒนธรรมของคนไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

จุดมุ่งเน้น / เป้าหมาย

  • การนำนมัสการ
  • การผลิตเพลงและวีดีโอ
  • การแต่งเพลง
  • การอบรม
  • การแพร่กระจายของเพลงและวีดีโอ
  • การเต้นรำและรูปแบบอื่นๆ ในการแสดงออกในการนมัสการ
  • การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี เว็บไซต์เช่น Facebook, ฯลฯ

Performing Arts

ติดต่อแสงทอง

พันธกิจแสงทอง
ตู้ปณ. 20
ทุ่งเศรษฐี
กรุงเทพฯ 10263

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

แสงทอง

กรุงเทพฯ

Worship and the Arts

เชื่อมต่อกับ แสงทอง

แสงทอง on Facebook

แบ่งปัน