สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

วายแวมพิษณุโลก

วายแวมพิษณุโลก

“…พระองค์ตรัสกับเขาว่าข้าวที่ต้องเกี่ยว นั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็น เจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์..” ลูกา 10 : 2

“...ข้าพเจ้าปารถนาอย่างยิ่งอยู่เสมอที่จะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งพระคริสต์ไม่เป็นที่รู้จัก เพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่สร้างบนฐานรากของคนอื่น…” โรม 15: 20

เป้าหมาย

 

เราอยากจะเห็นคนไทยในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ( จ.พิษณุโลก และจังหวัดล้อมรอบ ) มารู้จัก และมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นส่วนตัวกับพระเยซู รวมทั้งถูกพัฒนาอย่างเต็มที่ในด้าน ความรู้ ความสามารถ และถูกกระตุ้นด้วยแรงปรารถราในใจอย่างเต็มเปี่ยม ที่จะช่วยคนอื่นได้รู้จักกับพระองค์ และเพื่อช่วยให้คนอื่นๆมีแรงปรารถนาในใจอย่างเดียวกันด้วย..และเราอยากจะเห็นประชาชาติต่างๆมารู้จักและมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นส่วนตัวกับพระเยซู โดยผ่านการส่งคนไทยออกไปเป็นมิชชั่นนารี

3 สิ่งที่เราเน้นในพันธกิจ 

การประกาศ - พยามยามประกาศเต็มที่ ๆ ยังไม่เคยมีใครประกาศ..และส่งทีมออกไปประกาศในสถานที่ต่างๆ รวมถึงจังหวัดต่างๆที่อยู่ล้อมรอบ พิษณุโลกด้วย เพื่อให้ทกๆคนได้ยินข่าวดีเรื่องของพระเยซู และความรักของพระองค์..

การบุกเบิกและสร้างคริสตจักร - ทุกๆที่ๆไปประกาศ..พยายามจะตั้งคริสตจักรให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรตามบ้าน หรือตามสถานที่ๆมีกลุ่มผู้เชื่อร่วมกัน และมีการสร้างสาวกเกิดขึ้น เพื่อคริสตจักร จะตั้งคริสตจักรอื่นๆเกิดขึ้นด้วย

Prayer Requests:

Upcoming Discipleship Training School

6 พฤศจิกายน 2566 – 31 มีนาคม 2567
6 Nov 2023 – 31 March 2024
“ เป็นที่รัก(Beloved)” “As God’s chosen ones, holy and beloved” (Colossians 3:12a ESV)
ฉะนั้น ตามที่ท่านเป็นคนที่พระเจ้าได้เลือกไว้ ท่านบริสุทธิ์และเป็นที่รักยิ่ง…”
 
 
 
ติดต่อได้ที่ : เบอร์ 0808526701(ต้า) หรือ วายแวมประเทศไทย/dts พิษณุโลก หรือ www.ywamphitsanulok.org
Contact at www.ywamthailand.org/dts Phitsanulok or www.ywamphitsanulok.org"
 

ติดต่อวายแวมพิษณุโลก

ตู้ ปณ. 82
พิษณุโลก
พิษณุโลก 65000

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

วายแวมพิษณุโลก

พิษณุโลก

การประกาศ การบุกเบิกคริสตจักร พันธกิจวัยรุ่น พันธกิจแคมปัส

เชื่อมต่อกับ วายแวมพิษณุโลก

วายแวมพิษณุโลก Website

Upcoming DTS'

แบ่งปัน