สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

พังงา

พังงา

Phang Nga is one of the Southern provinces of Thailand, located on the western shore of the Andaman sea and includes 155 islands in the Phang Nga bay.

พังงา

แบ่งปัน