สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

อบรมทักษะการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง

1.     สถานที่ อบรมทักษะการโค้ช กรุงเทพ

วันที่ 1-3 เมษายน 2019
สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 องค์กรวายแวมประเทศไทย รามคำแหง 2
เวลา 9.00 – 17.00 น.
โปรดสมัครก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2019

2.     รายละเอียด

อบรมทักษะพื้นฐานเพื่อการโค้ชผู้อื่นแบบคริสเตียน

  • คุณต้องการทักษะใหม่ที่จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำมากขึ้นหรือไม่?
  • คุณโหยหาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตคุณไหม?
  • คุณพร้อมที่จะมีประสบการณ์ในการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงไหม?
  • คุณกำลังมองหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและการบรรลุเป้าหมายในบทบาทหน้าที่ หรือ ชีวิตส่วนตัว ของคุณหรือไม่?
  • คุณต้องการได้รับทักษะสำคัญที่ช่วยประสิทธิภาพในการทำงานที่ต่างจากเดิมหรือไม่?

ถ้าคำตอบของคุณใช่มากกว่าสามข้อ รีบกรอกใบสมัครเลย รับจำนวนจำกัด                                                         

ทักษะการเป็นโค้ช เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่า มีความสามารถ มีความตั้งใจที่ดี และมีศักยภาพอยู่ในตนเอง พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา แต่บางครั้งอาจตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยให้แสดงศักยภาพและความสามารถที่ ดีที่สุดออกมา ทักษะโค้ชชิ่งนี้จะช่วยดึงพลังในแง่บวกที่ถูกบดบังนี้ขึ้นมาเป็นพลังที่ช่วยให้บุคคลเข้มแข็งจากภายใน สามารถพาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายและความสำเร็จในชีวิตที่ตนเองต้องการได้อย่างมีความสุข

ทักษะการเป็นโค้ชจะช่วยให้ผู้รับการโค้ชเข้าใจจุดยืนและความคิดของตนในปัจจุบัน ก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ ที่ผู้รับการโค้ชมักใช้ปิดกั้นตัวเองโดยไม่รู้ตัว พร้อมกำหนดจุดมุ่งหมายใหม่ที่สร้างสรรค์และชัดเจน สร้างความเชื่อที่เป็นแรงดลใจและทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยปิดช่องว่างระหว่างจุดที่อยู่ในปัจจุบันกับจุดที่ต้องการจะไปให้ถึงในอนาคตอย่างมีความสุขและอิ่มเอม

ขั้นตอนการสมัคร 

1.โปรดกรอกใบสมัคร
 
2. ชำระค่าลงทะเบียน  ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท 
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามาบุญครอง  
ชื่อบัญชี พุทธรักษ์ เชี่ยวเชิงสันติ  เลขที่บัญชี 172-222633-6  จากนั้น อีเมล์ ใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้สมัคร
 
3. อ.พุทธรักษ์ จะติดต่อกลับไปทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ท่านให้ไว้ เพื่อยืนยันข้อมูล
 

3. โปรดกรอกใบสมัคร

อบรมทักษะการโค้ช ที่กรุงเทพ 1-3 เมษายน 2019
ในสมัคร
MAP
ที่อยู่ วายแวมประเทศไทย 6/479-480 ถนนรามคำแหง 2 ซอย 6, อำเภอดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ