สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

พันธกิจในเมืองพัทยา

พันธกิจในเมืองพัทยา

เมืองพัทยาแผ่ขยายตามอ่าวไทยไปถึง 15 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 150 กิโลเมตร ตามสำมะโนครัวนั้นชาวพัทยามีเพียง 70,000 คนเท่านั้น แต่พัทยามีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 2 ล้านคนต่อปี

เดิมทีเมืองพัทยาเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่มีครัวเรือนเพียงร้อยหลังคาเรือน สงครามเวียตนามนำการค้นพบที่ตั้งแห่งนี้โดยชาวตะวันตกและเมืองพัทยาได้กลายเป็น “ศูนย์อาร์แอนอาร์” ของทหารชาวอเมริกัน ร้านค้าบริการ บาร์และโรงแรมตั้งตัวขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค การท่องเที่ยวเจริญรุ่งเรืองตามมาและจนกระทั่งทุกวันนี้เมืองพัทยากลายเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่เฟื่องฟูทีเดียว

พันธกิจในเมืองพัทยา

แบ่งปัน