สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

พันธกิจเมตตา

พันธกิจเมตตา
นำความหวังสู่คนที่หมดสิ้นหวัง รักคนที่โดดเดี่ยวอ้างว้าง ดูแลเด็กกำพร้า รับใช้คนสูงวัย เป็นที่พักพิงให้กับคนไร้ที่อยู่อาศัย และปกป้อง
ผู้เสี่ยงภัย  คนที่หมดสิ้นความหวัง สูญเสียความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ  เป็นความกระตือรือร้นของเราที่จะสร้างคนที่หัวใจแตกสลาย
ให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง จุดประกายไฟในจิตใจของเขา และรักเขาจากในทุกส่วนของเรา
เรายื่นมือให้กับคนที่ยากจน คนที่ถูกทอดทิ้ง และคนเจ็บป่วย เราพูดอย่างมีคุณค่าและความจริงให้เกิดผลในชีวิตของพวกเขา เราต่อสู้เพื่อคนที่สู้ด้วยตัวเองไม่ได้ เราปราถนาที่จะปลูกฝังความหวังให้แทนที่ความทุกข์ทรมาน เราแบ่งปันความรักให้กับผู้คน
ในประเทศไทย

นำความหวังสู่คนที่หมดสิ้นหวัง รักคนที่โดดเดี่ยวอ้างว้าง ดูแลเด็กกำพร้า รับใช้คนสูงวัย เป็นที่พักพิงให้กับคนไร้ที่อยู่อาศัย และปกป้องผู้เสี่ยงภัย  คนที่หมดสิ้นความหวัง สูญเสียความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ  เป็นความกระตือรือร้นของเราที่จะสร้างคนที่หัวใจแตกสลายให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง จุดประกายไฟในจิตใจของเขา และรักเขาจากในทุกส่วนของเรา

เรายื่นมือให้กับคนที่ยากจน คนที่ถูกทอดทิ้ง และคนเจ็บป่วย เราพูดอย่างมีคุณค่าและความจริงให้เกิดผลในชีวิตของพวกเขา เราต่อสู้เพื่อคนที่สู้ด้วยตัวเองไม่ได้ เราปราถนาที่จะปลูกฝังความหวังให้แทนที่ความทุกข์ทรมาน เราแบ่งปันความรักให้กับผู้คนในประเทศไทย

ติดต่อพันธกิจเมตตา

พันธกิจเมตตา