สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

คอร์สพัฒนาการเป็นผู้นำ

คอร์สพัฒนาการเป็นผู้นำ

"สาวกของพระเยซูมีเวลาในการเตรียมการเพื่อทำพันธกิจของตนเพียง 40 วันหลังจากที่พระเยซูได้เสด็จขึ้นไปสวรรค์และก่อนหน้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาในวันเพนติคอส ผมจึงคิดว่าใน 40 วันนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับผู้นำที่จะแยกตัวออกมาเพื่อไตร่ตรอง เพื่อรับเอาข้อมูลและได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลของการเป็นผู้นำที่จะมาถึงของพวกเขา ดังนั้นคอร์สการพัฒนาความเป็นผู้นำ (แอลดีซี) ถูกจัดให้เป็นคอร์สที่พักอยู่ร่วมกัน 40 วันหรือ 6 อาทิตย์สำหรับผู้นำที่อย่างน้อยมีประสบการณ์การเป็นผู้นำ 4-5 ปี" โดย คุณสตีเฟน เมเยอร์ ผู้ร่วมก่อตั้งแอลดีซี

เวลาเรียนในคอร์สแอลดีซีนั้น เราจะได้รับประสบการณ์และพิจารณาถึงเจ็ดด้านของการเป็นผู้นำ อันได้แก่

  1. การนำตนเอง: เพื่อสอนว่าเราอยู่ด้วยอะไร
  2. การนำแบบผู้รับใช้: เพื่อนำด้วยแนวโน้มของการพัฒนา
  3. การนำร่วมกัน: เพื่อสร้างผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้า
  4. การนำอย่างมีกลวิธี: เพื่อเริ่มต้นด้วยเห็นจุดหมายในความคิด
  5. การนำอย่างผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณ: เพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีพระวิญญาณและนำด้วยความมุ่งมั่นที่แรงกล้าแด่พระเจ้า
  6. การนำอย่างมีโครงสร้าง: เพื่อทำให้สำเร็จและสร้างแนวทางนิมิต
  7. การนำโดยไวต่อความรู้สึก : เพื่อจะสร้างและทำให้เกิดการเติบโตมากมาย

ในแต่ละอาทิตย์ของแอลดีซีจะเรียนตามหัวข้อที่เจาะจง (หลายหัวข้อในอาทิตย์เดียวกันก็ได้) และเป้าหมายเหล่านี้จะถูกนำเสนอ ทำตามกระบวนการ ปฏิบัิต และประเมินโดยหาค่าเฉลี่ยที่มาจากเวลาการสอน การเข้าร่วมกลุ่มพี่เลี้ยง กลุ่มย่อย เวิร์คชอปการเป็นผู้นำด้านวิญญาณ การอภิปรายกับเจ้าหน้าที่ตัวต่อตัว การวิงวอน เวลาการรับใช้ส่วนตัว การทำสมุดบันทึกที่สร้างสรรค์ และเวลาร่วมนมัสการ ด้านล่างนี้จะเป็นรายละเอียดสั้นๆ เกี่ยวกับหัวข้อของแต่ละอาทิตย์

คอร์สพัฒนาการเป็นผู้นำถูกเจาะจงให้เป็นเวลาที่เราจะรับแรงบันดาลใจ กำลังใจ การเสริมสร้าง รับการรักษา และเติบโตขึ้นในการทรงเรียกให้เป็นผู้นำ ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่จะเป็นเหมือนโรงเรียนเท่านั้น แต่เป็นประสบการณ์ชีวิต คอร์สนี้จะไม่สำเร็จถ้าไม่มีคุณ เราจึงอยากเชิญคุณให้มาร่วมกับเราสำหรับฤดูกาลของการกลับเข้าสู่อ้อมแขนของพระบิดา การติดตามแบบอย่างของพระเยซูและการถูกนำด้วยพระวิญญาณ

คอร์สแอลดีซีคอร์สหน้าจะเริ่ม : 

Chiang Rai YMCA

สถานที่เปิดคอร์ส

คอร์สแอลดีซีจะเปิดขึ้นที่วายแวมเชียงรายซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือที่สวยงามและดูสงบสุขของไทย ซึ่งห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากสนามบินเชียงรายไม่เพียงกี่นาทีในการขับรถ อาณาบริเวณรอบๆ จะใกล้ๆ กับภูเขาที่ตั้งอยู่ตรงชายแดนพม่าและลาวในที่ซึ่งมีชนเผ่าภูเขาอาศัยอยู่ ยิ่งในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมจะเป็นหน้าฝนของประเทศไทย ขณะที่อากาศชื้นนิดๆ อุณภูมิของอากาศก็จะยิ่งดีขึ้น เราจึงเลือกทำเลนี้ในการเปิดคอร์สเพราะบรรยากาศและความเหมาะสมที่จะเปิดคอร์สนั่นเอง

ติดต่อคอร์สพัฒนาการเป็นผู้นำ

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

คอร์สพัฒนาการเป็นผู้นำ

เชียงราย

การผึกอบรม

ใบสมัคร

แบ่งปัน