สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

Leadership Development Team (LDT) (Thai)

for SE Asia

Leadership Development Team (LDT) (Thai)

ทีมพัฒนาความเป็นผู้นำ

ในฐานะทีมพัฒนาความเป็นผู้นำ” (LDT) ขององค์กรวายแวมประเทศไทยเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณไปสู่ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้คุณเป็นและสามารถทำขึ้นมาให้เป็นจริง

ในประเทศไทย

 

วิสัยทัศน์ของทีม LDT คือการเห็นผู้นำและผู้นำรุ่นใหม่และคนที่กำลังเป็นผู้นำได้รับการผลักดันให้ยืนได้อย่างแข็งแรงและมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้า  สามารถสร้างแรงบัน

ดาลใจให้ผู้อื่นมีชีวิตตามการทรงเรียกสามารถสร้างอิทธิพลและสร้างผลกระทบในทุกส่วนของสังคมทุกด้าน

 

ทีม LDT สามารถช่วยคุณและเจ้าหน้าที่ในทีมงานของคุณให้ค้นพบพรสวรรค์  บุคลิกภาพ  จุดแข็งและจุดอ่อน  ทีมเราสามารถเดินเคียงข้างคุณเพื่อคิดเป้าหมายร่วมไปด้วยกันกับคุณเพื่อจะเขียนนิมิตที่คุณได้รับมาเรียบเรียงเป็นคำพูดที่มีพลังช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคที่มีอยู่สนับสนุนและเดินเคียงข้างคุณเพื่อให้ฝันของคุณกลายเป็นจริง

 

เราขอเชิญชวนการอบรมต่างๆนี้ให้คุณเช่นอบรมบุคลิกภาพของ DISC, Myers Briggs, การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์, การสร้างทีมงาน, การตั้งเป้าหมาย, สร้างความเป็นผู้นำภายในตัวเอง, การแก้ไขและจัดการเมื่อมีความขัดแย้งและการอบรมอื่นๆอีกมากมาย 

เรามีความสุขและยินดีที่จะจัดเตรียมทั้งการเป็นโค้ชเม็นเทอที่ปรึกษาและการทำDebrief เรากำลังได้รับการอบรมที่จะให้ Spiritual Direction ด้วย

 

Coach การโค้ชคืออะไร?  

การโค้ชคือการดึงศักยภาพทรัพยากรออกจากผู้รับการโค้ช  ช่วยให้เขาเข้าถึงการตระหนักรู้และได้รับการยืนยันถึงความสามารถของเขาผ่านการถามคำถามต่างๆจากโค้ชให้เขาสามารถหาทางแก้ปัญหาของตัวเองเห็นตนเองว่าเป็นคนที่ความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายต่างๆของเขาได้

 

Mentor การเป็นเม็นเทอหรือพี่เลี้ยงคืออะไร?

ผู้เป็นเม็นเทอและผู้ได้รับเม็นเทอจะตกลงกันเพื่อมีความสัมพันธ์แบบมีเป้าหมายเจาะจงเพื่อช่วยให้ผู้ได้รับเม็นเทอได้รับการเติบโตพัฒนาศักยภาพของเขา  ผู้เป็นเม็นเทอจะถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ทักษะต่างๆค่านิยมจากประสบการณ์ชีวิตที่เขามีให้กับผู้ได้รับการเม็นเทอ

 

Debrief การดีบรีฟ์คืออะไร?

เป็นกระบวนการสะท้อนความคิดใคร่ครวญไตร่ตรองประเมินวิเคราะห์ของช่วงเวลาในอดีตช่วงประสบการณ์หนึ่งหรือฤดูกาลหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้รับการดีบรีฟ์เข้าใจสถานการณ์และสามารถสรุปจบในประสบการณ์นั้นเพื่อสามารถก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้

 

Spiritual Direction คืออะไร? 

การรับการปรึกษาด้านจิตวิญญาณคริสเตียนอย่างเจาะจงเป็นโอกาสที่จะพูดคุยเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ความเข้าใจและความสัมพันธ์ของคุณกับพระเยซูคริสต์จะช่วยคุณสังเกตุการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์การเคลื่อนไหวของการสถิตย์อยู่ของพระเจ้าในชีวิตของคุณจะมองดูทั้งใจความสูญเสียความท้าทายความสุขและความสำเร็จต่างๆ Spiritual Directionมีเป้าหมายคือเพื่อฟื้นฟูและทำให้ประสบการณ์ของคุณกับพระคริสต์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

ข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ

Leadership Development Course (LDC) คอร์สการพัฒนาผู้นำ  

Coaching Mission International (CMI) 

คอร์สการโค้ชเพื่องานมิชชั่นกับองค์กรซีเอ็มไอ

 Asia Leaders Learning Community (ALLC)ชุมชนการเรียนรู้ของผู้นำเอเชีย (เอแอลแอลซี)

 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อก้าวไปข้างหน้าในงานพันธกิจและการเติบโตส่วนตัวในเป้าหมายต่างๆหรือคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับคอร์สต่างๆข้างต้นคุณสามารถติดต่อเราที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้ 

 

Ian Talbot   italbot.ywam@gmail.com

Linda Herrmann   lindaher@loxinfo.co.th

Averyl Aeria   averyl.aeria@gmail.com

Cindy Porter  cindyporter.ywam@gmail.com

Phil Porter  phil.porter@ywamthailand.org

ติดต่อLeadership Development Team (LDT) (Thai)

Leadership Development Team (LDT) (Thai)

กรุงเทพฯ

การผึกอบรม พัฒนาผู้นำ

แบ่งปัน