สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

พันธกิจเยาวชนขอนแก่น

พันธกิจเยาวชนขอนแก่น

เป็นพันธกิจที่จดจ้องกับเยาวชน ในระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย ซึ่งเมื่อเราอธิษฐานในการเริ่มทำพันธกิจนั้น พระเจ้าได้ให้พระคำนี้แก่เรา และนี่เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าต่อเราด้วย

อิสยาห์ 61:1-3

พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ และร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรือนจำออก ให้แก่ผู้ที่ถูกจำจอง เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า และวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเรา เพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ เพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในศิโยน เพื่อประทานมาลัยแทนขี้เถ้าให้เขา น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอย เพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นก่อหลวงแห่งความชอบธรรม ที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์

วัตถุประสงค์

คำขวัญ คือ เรียนรู้จักพระคริสต์ ฝึกฝนชีวิตด้วยพระคำ

Worship

เพื่อที่จะสำเร็จเรื่องนี้เราจึงมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

ประวัติพันธกิจเยาวชน

ในปี 2003 เดือน พฤษภาคม มิชชั่นนารี ชื่อ เจอึน ยู (Jae-Eun Yu) ได้เริ่มพันธกิจด้วยการอธิษฐานและเตรียมที่จะบุกเบิก ปี 2004 เดือนที่ มิถุนายน มีการเปิดชมรมคริสเตียน ในโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน ปี 2005 เริ่มสอนภาษาเกาหลีและสอนพระคัมภีร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ของรัฐบาล และเปิดบ้านพักสำหรับนักเรียน และตั้งแต่ปี 2005 นั้นเป็นต้นมา ก็มีการประกาศ, เลี้ยงดู, เพิ่มพูน พันธกิจเยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ ออกมา เช่น ชมรมคริสเตียนในโรงเรียนต่าง ๆ, บ้านพักสำหรับนักเรียน, การสอนภาษาเกาหลี, ประชุมนมัสการสำหรับเยาวชน, การอบรม YDTC, ศูนย์วัฒนธรรม (Culture Centre)

โดยสิ่งที่พระเจ้าตรัสแก่เราและเรากำลังกระทำนี้ ก็เพื่อจะให้สำเร็จตามพระมหาบัญชาของพระเจ้า และเป็นตามคำขวัญที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ คือ เรียนรู้จักพระคริสต์ ฝึกฝนชีวิตด้วยพระคำ


หัวข้ออธิษฐาน

เราขอขอบคุณพระเจ้า ในสิ่งที่พระเจ้านำมาจนถึงวันนี้ และเราเชื่อว่าพระเจ้ามีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ตื่นเต้น และท้าทาย รอพันธกิจเยาวชนอีกที่ข้างหน้า

และถ้าพระเจ้าตรัสกับคุณในสิ่งใดที่คุณคิดว่าน่าจะแบ่งปันให้กับพันธกิจนี้ หรือ คุณอยากจะมีส่วนร่วมในพันธกิจด้านใด ๆ ก็ได้ที่พระเจ้าได้ตรัสกับคุณ กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อพันธกิจเยาวชนขอนแก่น

Miss Jae-Eun Yu
Youth Ministry YWAM Khonkaen
P.O.Box 82 Thaparak
Khonkaen 40001

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

พันธกิจเยาวชนขอนแก่น

ขอนแก่น

การประกาศ พันธกิจวัยรุ่น

แบ่งปัน