สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

พันธกิจในจังหวัดขอนแก่น

พันธกิจในจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพื้นที่ผลิตไหม เพราะการตั้งอยู่ตรงใจกลางอีสาน ชุมชนนี้จึงได้เห็นอัตราการเติบโตอย่างมหาศาลของไทยจนกระทั่งมีการกำหนดให้ใช้เงินบาทในปี 1997 จำนวนประชากรในปัจจุบันในเมืองขอนแก่นประมาณ 150,000 คน เมืองแห่งนี้มีมหาวิทยาลัยที่ใหญ่สุดในภาคอีสานคือมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ ขอนแก่นยังเป็นเมืองท่าเชื่อมสำหรับจังหวัดทางภาคเหนือและภาคกลางที่สะดวกอีกด้วย

เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเผชิญกับภาวะแห้งแล้งบ่อยครั้ง จึงถูกมองว่าคนที่อาศัยในภาคนี้เป็นพวกยากจน ถึงกระนั้นคนอีสานย้ายเข้าไปทำงานในเมือง เป็นกรรมกรและได้งานในโรงงานส่วนใหญ่

วายแวมประเทศไทยเป็นพันธกิจทำงานในภูมิภาคหลายระดับแต่มุ่งความสนใจไปยังพันธกิจการประกาศกับนักศึกษา มาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานที่น่าตื่นเต้นของพระเจ้าซึ่งกำลังเกิดขึ้นผ่านทางพันธกิจที่ขอนแก่นของเรา งานของพระเจ้ามีมากแต่คนงานยังมีจำนวนน้อย

พันธกิจในจังหวัดขอนแก่น

แบ่งปัน