สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

โรงเรียนพันธกิจครอบครัว

โรงเรียนพันธกิจครอบครัว

โรงเรียนพันธกิจครอบครัวได้เริ่มต้นในปี 2009 ซึ่งเราได้รับการช่วยเหลืออย่างดีจากโรงเรียนพันธกิจครอบครัวจากบากิโอ ฟิลิปปินส์

เราได้จับพันธกิจนี้ เพราะเราได้เชื่อฟังพระเจ้าในการที่จะช่วยเสริมสร้างครอบครัวหลายๆครอบครัวให้เข้มแข็งขึ้นในด้านต่างๆ เราเชื่อว่า คำสอนในโรงเรียนนี้ เป็นคำสอนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับครอบครัวจริงๆ โดยส่วนตัวสำหรับเราไม่มีโรงเรียนใหนที่จะให้ประโยชน์สำหรับครอบครัวได้เท่ากับโรงเรียนนี้ และไม่มีโรงเรียนใหนที่จะตอบโจทย์ของครอบครัวเท่ากับโรงเรียนนี้

 

Foundations for Family Life Seminar

เราได้อธิษฐาน และได้ตัดสินใจ ที่จะทำสัมมนาและมุ่งเน้น เจาะจงเรื่องต่างๆ ในครอบครัว ส่วนในรายวิชาที่เราจะมีในช่วง 6 สัปดาห์ จะประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ในครอบครัวที่พระเจ้าทรงสร้าง การแต่งงาน บทบาทของการเป็นพ่อแม่ ปัญหาในครอบครัว การแก้ปัญหา การให้อภัย ความโกรธ ความแตกต่าง ขอบเขตของแต่ละคนในครอบครัว ซึ่งในแต่ละหัวข้อ ก็จะแยกย่อยลงในรายละเอียดต่อไป

สำหรับในคร้ังนี้ เราอยากหนุนใจและท้าทายคนที่มีครอบครัวทุกคน ที่จะเสียสละเวลา 6 อาทิตย์ นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ในการที่จะรวมกัน เรียนด้วยกัน ทำกิจกรรมด้วยกัน แต่อยากหนุนใจและท้าทายว่า เรามาลงทุนด้วยกัน ในการสร้างรากฐานบนพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรง ในการที่เราจะเดินไปข้างหน้า และรับใช้ด้วยกันอย่างเกิดผล และมีกำลัง ระยะเวลาในการทำสัมมนา เริ่ม 4 กันยายน - วันที่ 13 ตค 2560 สนใจติดต่อสอบถามโดยตรงที่แมน และยุงสวยขอนแก่น

ติดต่อโรงเรียนพันธกิจครอบครัว

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

โรงเรียนพันธกิจครอบครัว

ขอนแก่น

การผึกอบรม การดูแลสมาชิก พันธกิจครอบครัว

แบ่งปัน