สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

โรงเรียนการสร้างสาวกด้วยพระคัมภีร์

ตกหลุมรักด้วยถ้อยคำของพระเจ้าและเรียนรู้ที่จะสร้างผู้อื่นให้เป็นสาวกด้วยวิญญาณและความจริง

โรงเรียนการสร้างสาวกด้วยพระคัมภีร์

นิมิต

พบกับพระเจ้าและได้เห็นเรื่องราวของพระองค์ตีแผ่มากขึ้นเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์จากอาจารย์ผู้สอนและภายในชุมชนที่เปี่ยมด้วยความกระตือรือร้น สังเกตถึงลำดับเหตุการณ์ของพระคัมภีร์ ได้รับความเข้าใจหนังสือแต่ละฉบับอย่างดีขึ้นจากแง่มุมของเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ เข้าใจถึงความสอดคล้องกันของหนังสือฉบับต่างๆ รู้ถึงเหตุผลที่หนังสือถูกเขียนขึ้น และจับประเด็นหลักของหนังสือแต่ละฉบับได้ ในระหว่างที่เรียนในโรงเรียนเอสบีเอส คุณก็จะได้เรียนรู้ความจริงอันเป็นพื้นฐานต่างๆ ของคริสเตียน

วันที่: กรกฎาคมจนถึงตุลาคม 2018

สถานที่: อุบลราชบุรี

โรงเรียนการสร้างสาวกด้วยพระคัมภีร์คืออะไร?

สิ่งแรกที่เราได้เรียนรู้จากโรงเรียนสร้างสาวกคือคำขวัญประจำองค์กรวายแวมอันเป็นรากฐานสำคัญของงานรับใช้ทั้งปวงของเราคือ “รู้จักพระเจ้าและทำพระเจ้าให้เป็นที่รู้จัก” แต่คนๆ หนึ่งอาจประกาศตนว่ารู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงได้อย่างไร หากคนๆ นั้นไม่รู้จักถ้อยคำของพระเจ้าจริงๆ ดังนั้นในโรงเรียนดีบีเอส เราทำให้พระคัมภีร์กลายเป็นคู่มือของชีวิต! นักเรียนจะค้นพบเรื่องราวที่รวมไว้อยู่ในพระคัมภีร์ ได้รับการสร้างให้เป็นสาวกผ่านทางพระคัมภีร์และตกหลุมรักกับผู้ประพันธ์พระคัมภีร์ที่แท้จริง

ในช่วงการแนะนำพระคัมภีร์เป็นเวลา 12 อาทิตย์ นักเรียนจะได้เห็นภาพรวมของ “เรื่องราวของพระเจ้า” และจะค้นพบความประสงค์ของพระเจ้าภายในนั้น นักเรียนจะได้อ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่ม สังเกตเห็นลำดับเหตุการณ์จากพระคัมภีร์ และยังจะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของประวัติศาสตร์เบื้องหลังในหนังสือแต่ละฉบับมากยิ่งขึ้น เข้าใจถึงความสอดคล้องกันของหนังสือฉบับต่างๆ สามารถเล็งเห็นงานเขียนที่แตกต่างกัน และได้รู้ว่าหนังสือแต่ละฉบับถูกเขียนขึ้นเพราะอะไรและใจความหลักของหนังสือฉบับนั้นๆ เป็นอย่างไร นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ถึงความจริงพื้นฐานต่างๆ ของคริสต์เตียนด้วยการเข้าถึงแหล่งที่มาได้โดยตรง

เราจะสามารถแบ่งปันความเชื่อของเราได้อย่างมั่นใจกับคนที่กำลังแสวงหา (ผ่านทางการประกาศ) และอธิบายถ้อยคำของพระเจ้าได้อย่างถูกกต้องให้กับคนที่ได้มาอยู่ในความเชื่อนี้แล้ว (การสร้างสาวก) คอร์สนี้เกี่ยวเนื่องกับโรงเรียนสร้างสาวก นักเรียนจะยังคงอยู่ในกระบวนการสร้างสาวกที่เริ่มจากโรงเรียนสร้างสาวกด้วยการพูดถึงหัวข้อต่างๆ ซึ่งอธิบายตามข้อพระคัมภีร์ ด้วยการสร้างคุณลักษณะตามแบบของพระเจ้าและพัฒนาความหิวกระหายตลอดทั้งชีวิตและความรักในถ้อยคำของพระเจ้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สำเร็จอยู่ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกิดขึ้นภายนอกห้องเรียน ผ่านทางการคุยตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ กลุ่มย่อย และการประกาศและพันธกิจเมตตาที่เกิดขึ้นในชุมชน

หัวข้อต่างๆ ในดีบีเอสจะเป็นไปตามเนื้อหาของหนังสือฉบับต่างๆ ที่ต้องศึกษาตามลำดับเวลา แม้ว่าหนังสือแต่ละฉบับจะต้องศึกษาเพื่อค้นพบจุดประสงค์ของการเขียนเริ่มแรกก็ตาม แต่เราก็จะศึกษาตามหัวข้อด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เราจะศึกษาในหัวข้อมุมมองตามแบบพระคัมภีร์และที่มาเมื่อเราศึกษาหนังสือฉบับปฐมกาล อพยพ และโยบ หรือเราอาจจะดูในหัวข้อความเป็นผู้นำและการนมัสการขณะที่เรากำลังศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของดาวิดใน 1 และ 2 ซามูเอล  1 และ 2 พงศาวดาร และสดุดี หรือในระหว่างการศึกษาฉบับกิจการของอัครทูตและการเดินทางรับใช้ของเปาโล เราอาจจะได้ศึกษาในเรื่องงานรับใช้ในต่างวัฒนธรรม และค่าที่ต้องยอมจ่ายเพราะการทรงเรียก หนังสือแต่ละฉบับเปี่ยมด้วยความเข้าใจอันลึกซึ้งให้น่าค้นหา หัวใจของเราก็เพื่อที่จะได้เห็นความรักของพระเจ้าและเรื่องราวของพระองค์แพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกนี้!

หัวข้อศึกษาในโรงเรียน ได้แก่:

ติดต่อที่: ywamubon@gmail.com

ติดต่อโรงเรียนการสร้างสาวกด้วยพระคัมภีร์

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

โรงเรียนการสร้างสาวกด้วยพระคัมภีร์

อุบลราชธานี

การผึกอบรม การประกาศ

Upcoming DTS'

แบ่งปัน