สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

ครีเอท ประเทศไทย

ครีเอท ประเทศไทย

ความอยุติธรรมที่ร้ายแรงที่สุดในโลกของเราวันนี้คือ ยังคงมีคนที่ไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณเลยในชีวิต-แม้สักครั้ง

ประชากรเกือบ 30% ในโลกนี้ ไม่มีคริสตจักรซึ่งจะสามารถประกาศพระกิตติคุณกับกลุ่มคนของเขาเองได้ บางคนไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณเลยแม้สักครั้งในชีวิต ซึ่งโลกส่วนนี้สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มชนที่พระกิตติคุณยังเข้าไม่ถึง 6,000 กลุ่ม โดยแต่ละ “กลุ่มชน”เหล่านี้อาจมีประชากรเป็นล้าน กระทั่งนับสิบๆล้าน กลุ่มชนเหล่านี้ถูกแบ่งแยกตามเชื้อชาติ ภาษา และอุปสรรคทางวัฒนธรรม ไม่มีคำเทศนาหนึ่งใดที่อาจเข้าถึงพวกเขาทั้งหมด และก็ไม่มีเรื่องราวหนึ่งใดจากมุมมองชาวตะวันตกที่จะใช้ได้ผลกับทั้งหมด

เรากำลังพูดกันถึงมนุษย์เรา อย่างคุณและผม ไม่ใช่แค่ข้อมูลสถิติชุดหนึ่ง พวกเราที่ได้รับมอบพระกิตติคุณด้วยความไว้ใจ เราจึงมีความรับผิดชอบที่จะสื่อพระกิตติคุณออกไป พระเยซูได้กล่าวไว้ว่า (มก. 16 15) “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”

นิมิตของเรา

เราตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเยซู โดยผ่านทางสื่อและศิลปะรูปแบบต่างๆ ไม่ว่ากลุ่มชนที่พระกิตติคุณยังไปไม่ถึงนั้นๆ จะอยู่ในที่ซึ่งห่างไกลความเจริญที่สุด หรือเป็นกลุ่มเชื้อชาติเฉพาะ/ ภาษาเฉพาะในเมืองต่างๆ เรามุ่งเน้นที่การสร้างสรรค์อุปกรณ์เพื่อการประกาศ สร้างคริสตจักร และระดมผู้คน เราจึงใคร่ขอเชิญคุณเข้าร่วมนิมิตกับเรา ในการสื่อพระกิตติคุณผ่านทางศิลปะและสื่อ

คุณมีส่วนได้อย่างไร

เราเป็นพันธกิจที่หลากภาษาหลายวัฒนธรรม ซึ่งทำงานกับนานาชาติ หัวใจของเราคือที่จะเห็นผู้คนในประเทศไทย อินโดไชน่า จีน และประเทศอื่นๆในโลกนี้ที่พระกิตติคุณยังไปไม่ถึง ได้มารู้จักพระเยซูในรูปแบบที่พวกเขาเข้าใจได้ ในภาษาและบริบทของพวกเขา

ไม่ว่าจะเป็นการผลิตภาพยนตร์ งานออกแบบ การทำหน้าเว็บไซด์ การเขียนบทความ ภาพถ่าย หรือ งานศิลปะ ภาพประกอบ การ์ตูนเคลื่อนไหว เรายินดีเปิดรับความคิดสร้างสรรค์และความปรารถนาอันแรงกล้าของคุณที่จะสื่อพระกิตติคุณไปยังกลุ่มชนที่พระกิตติคุณยังไปไม่ถึง เมื่อไม่นานมานี้ มิชชันนารีของเราก็ได้ทำโครงการซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ โดยผสานวิธีการและยุทธศาสตร์หลากหลายเข้าในสื่อและศิลปะต่างๆ ภาพเขียนชุดหนึ่งซึ่งสื่อตรงกับชาวมุสลิมได้ถูกผลิตเป็นวิดีโอคลิป และภาพยนตร์ร่วมกับภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวได้ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้ประกาศกับกลุ่มชาวพุทธต่างๆ และอีกไม่นานนี้ ภาพยนตร์สารคดีที่จะใช้สื่อกับกลุ่มฮินดูซึ่งยังไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณ กลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย ก็จะผลิตแล้วเสร็จ ภาพยนตร์เพื่อการประกาศเรื่องหนึ่งของเราที่ผลิตขึ้นในประเทศจีน ได้เข้าถึงและสร้างผลกระทบต่อกลุ่มคนในวงกว้าง เนื่องจากได้มีการปรับแปลงเพื่อนำไปใช้กับภาษาต่างๆในบริเวณต่างๆ

เรายังมีความต้องการบุคลากรที่รักในการทำงานบริหารจัดการสำนักงาน การเงิน งานซ่อมบำรุง ผู้ประสานงาน ตลอดจนทักษะด้านการบริหารจัดการอื่นๆ เข้าร่วมในชุมชนของเราด้วย สิ่งนี้ไม่ใช่แค่ภาระ แต่เป็นการทรงเรียกด้วยเช่นกัน และเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการก็สามารถมีส่วนในการผลิต และงานอื่นๆด้วย

หากคุณสนใจที่จะรับการอบรมในด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม งานสื่อและศิลปะ หรือด้านอื่นๆในพันธกิจของเรา ขอพิจารณาโรงเรียนอบรมของเรา School of Frontier Media หรือ Visual Arts For Missions เพื่องานมิชชั่น หรือหากคุณกำลังมองหาช่องทางที่จะเป็นอาสาสมัครระยะสั้น หรือพันธกิจเพื่อฝึกงาน ขอติดต่อมาทางเราได้

ติดต่อครีเอท ประเทศไทย

PO Box 46 Sam Yaek Suanprung PO
A.Muang
Chiang Mai 50201
Thailand

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

ครีเอท ประเทศไทย

เชียงใหม่

การประกาศ สื่อแบบสร้างสรรค์

เชื่อมต่อกับ ครีเอท ประเทศไทย

ครีเอท ประเทศไทย on Facebook ครีเอท ประเทศไทย Website ครีเอท ประเทศไทย on Instagram ครีเอท ประเทศไทย on Twitter

แบ่งปัน