สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

แผนกสื่อสาร

แผนกสื่อสาร

การทรงสร้าง เราต่างถูกสร้างและเราต่างได้รับความสามารถในการสร้าง นี่แหละที่มาของแผนกสื่อสารวายแวมประเทศไทย เราต่างรู้ว่าพันธกิจกว่า 80 แห่งของวายแวมประเทศไทยกำลังทำงานเพื่อนำอาณาจักรแห่งสวรรค์ลงมาอย่างแข็งขัน และเป็นความมุ่งมั่นที่เราจะสรรสร้างวิธีการบอกต่อให้ทั้งโลกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ 

การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ การออกแบบด้านกราฟฟิกและการเขียนจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำ นี่คืองานที่เราต้องให้เวปไซต์แจ้งความคืบหน้าตลอดเวลา ทำจดหมายข่าว และช่วยพันธกิจต่างๆ ทำใบปลิวโฆษณาและสื่อด้านอื่นๆ 

เรารักที่จะใช้ความสามารถที่พระเจ้ามอบให้แล้วนำไปใช้ ไม่เพียงแค่แก่พันธกิจเดียวแต่ให้หลายพันธกิจ ไม่เพียงแต่เราจะช่วยให้โครงการหรือองค์การนี้กระจายข่าวเท่านั้น แต่เราได้รับประโยชน์ในการได้เห็นส่ิงที่พระเจ้ากำลังทำกับแต่ละพันธกิจ เห็นกว่าชิ้นส่วนกับถูกต่อเข้าด้วยกันอย่างไรเพื่อให้พระเจ้าเป็นที่รู้จักในประเทศไทย 

ต้องการเจ้าหน้าที่

ติดต่อแผนกสื่อสาร

P.O. Box 20
Thungsetthi
Bangkok 10263
Thailand

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

แผนกสื่อสาร

กรุงเทพฯ

สื่อแบบสร้างสรรค์ สนับสนุนด้านการช่วยเหลือ

แบ่งปัน