สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

ศูนย์สำหรับชนกลุ่มน้อย

ศูนย์สำหรับชนกลุ่มน้อย

เป้าหมายของศูนย์แห่งนี้คือสร้างและเพิ่มจำนวนมิชชันนารีและคนงานไทยที่จะประกาศกับชนกลุ่มน้อยผ่านทาง

เครื่องมือในการประกาศขั้นต้นของศูนย์มีดังนี้

ติดต่อศูนย์สำหรับชนกลุ่มน้อย

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

ศูนย์สำหรับชนกลุ่มน้อย

กรุงเทพฯ

การประกาศ

แบ่งปัน