สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

เด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยง

เด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยง

จำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกคือประชากรเด็ก ยัง เด็กเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ถูกใช้ประโยชน์มากที่สุดของโลกในเวลานี้ ปัจจุบันนี้มีเด็กประมาณ 150 ล้านคน ที่มีอายุระหว่าง 5-14 ปี ตกเป็นทาสแรงงานเด็ก เด็กในระหว่าง 500 ล้าน ถึง 1.5 พันล้านคน เด็กเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาความรุนแรง และในแต่ละปีมีเด็กประมาณ 1.2 ล้านคน ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าทางเพศ แม้ว่าสถิติเหล่านี้เป็นที่หน้าตกใจ แต่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถิติเท่านั้นที่ได้เปิดเผยให้เห็นใบหน้าของเด็กเหล่านี้ และที่จะเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของพวกเขา เพื่อที่เราจะเอาปัญหาของพวกเขาเหล่านี้มาเป็นปัญหาของเราอย่างจริงจัง นี้เป็นเพียงการเริ่มต้นต่อสู่อย่างแท้จริงเพื่อเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงเหล่านี้

เด็กที่อยู่สภาวะเสี่ยงคืออะไร

เด็กที่อยู่ภายนอกสถานการณ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน,ครอบครัว,วัฒนธรรม,สถาพแวดล้อมหรือทุกสถานการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมด ที่ส่งผลให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสเข้าไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายหรือไม่ปลอดภัย ทั้งทางด้านร่างกาย,อารมณ์และจิตวิญญาณ

วายแวมประเทศไทยเชื่อว่าขั้นตอนที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง และเสรีภาพมายังประเทศชาตินั้น ก่อนอื่น เราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กภายในประเทศก่อน ยังมีอีกหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการพิจารณาสำหรับเด็กๆในประเทศไทย ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ การที่แน่ใจว่าเด็กทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการตอบสนองทางความต้องการด้านพื้นฐานทางกายภาพ รวมทั้งการมีอาหารเพียงพอในแต่ละมื้อ มีที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัย การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม การสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ มั้นใจได้ว่าเด็กได้รับความรักและการเลี้ยงดูเอาใจใส่จากครอบครัวหรือชุมชน การสนับสนุนทางด้านค่าใช้จ่ายและอื่นๆ วายแวมประเทศไทยได้ทำงานกับกลุ่มเด็กในภาวะเสี่ยงทั่วประเทศไทย ในหลากหลายด้านด้วยกันเช่น คิดส์คลับ ที่ไปเยี่ยมเด็กๆ ในชุมชนของพวกเขา การสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวของเด็กๆ และนำสิ่งจำเป็นในด้านพื้นฐาน เช่น อาหาร, วิตามิน และยาสามัญประจำบ้านให้กับครอบครัวที่ยากจน, บ้านเด็กต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาเป็นสถานที่ปลอดภัยบนการเลี้ยงดูเอาใจใส่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อเด็กๆ ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย, ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับผู้ปกครองที่ไม่มีสถานที่ปลอดภัยที่จะนำเด็กๆ ไปฝากไว้ในสถานที่ปลอดภัยในตัวเมือง และอื่นๆ

การดูแลกลุ่มเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงในประเทศไทยเป็นงานที่ใหญ่มาก แต่เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใหญ่มากแก่พระบิดาของเราบนสวรรค์ เราขอเชิญคุณที่จะร่วมรับใช้กับเราเพื่อเด็กๆ และครอบครัวของเขาในประเทศไทย อธิษฐานร่วมกันกับเรา ถ้าคุณต้องการมีส่วมร่วมรับใช้กับเราเพื่อเด็กไทย โปรดพิจารณาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร่วมกับพันธกิจใดพันธกิจหนึ่งในรายชื่อนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัคที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับพันธกิจนั้นๆ กรุณาณดูที่ลิงค์พันธกิจนั้นๆและติดต่อพันธกิจโดยตรง

เด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยง