สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

พันธกิจในจังหวัดเชียงราย

พันธกิจในจังหวัดเชียงราย

เมืองเชียงรายถูกค้นพบในปี 1262 โดยกษัตริย์เม็งราย ว่าเป็นส่วนถึงของราชอาณาจักรไทยล้านนา-ลาว  และถูกมองว่าเป็นเมืองที่เล็กและเงียบสงบกว่าจากเมืองพี่เช่นเชียงใหม่ เชียงรายยังเป็นที่รู้จักว่าเป็นประตูสู่ที่ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำด้วย ชื่อสามเหลี่ยมทองคำนี้เกิดจากสงครามฝิ่นทางชายแดนลาวพม่าและไทยที่สร้างความร่ำรวยด้วยการปลูกฝิ่นในช่วง 1960-1970 ช่องทางการปลูกฝิ่นอาจจะยังเติบโตอยู่บ้างในประเทศไทย แต่ยาเสพติดถูกขนถ่ายไปยังชายแดนแล้วชาวไร่มักจะหันมาปลูกพืชผลอื่นๆ เช่นชา กาแฟ และผลไม้

ปัจจุบันนี้ วายแวมประเทศไทยมีพันธกิจสำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นในแถบเชียงราย หากมองข้ามเมฆแห่งความมืดมิดที่ปกคลุมอยู่ในเชียงรายแล้วล่ะก็ วายแวมประเทศไทยก็ได้ทำยิ่งใหญ่ในด้านวิญญาณ

ตลอดทั้งปีนี้มีคำเผยพระวจนะที่ถูกเผยให้แก่เชียงรายและบริเวณรอบข้าง เราจึงเชื่อว่าเชียงรายเป็นบริเวณแห่งยุทศาสตร์ที่ลึกซึ้ง

นิมิตของเรา
คือ การช่วยเหลือคนในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้มารู้จักกับพระเจ้า และนำคนมารู้จักพระองค์

เป้าหมายเบื้องต้น
คือ การรู้จักกับพระเจ้า โดยผ่านการเผชิญหน้าในการทรงสถิต มีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระองค์ มีการเริ่มต้นใหม่ และ มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีเหตุผลใดมากไปกว่า การรักที่จะสร้างความสัมพันธ์ กับ พระบิดา พระบุตร และ พระวิญญาณบริสุทธ์

เป้าหมายที่สองของเรา
นำคนมารู้จักพระเจ้า เราได้รับจากพระเจ้าโดยเสรี ดังนั้นเราจึงให้คนในจังหวัด เชียงรายและ ทั่วโลกได้รับอย่างเสรีเช่นกัน
เรานำคนมารู้จักกับพระองค์ โดยผ่านฤทธิ์เดชการทำงานของพระกิตติคุณ โดยผ่านความเมตตาสงสาร ในความเจ็บปวดและความอ่อนแอ โดยผ่านการอบรมสาวกให้รู้จักพระเจ้า และนำคนมารู้จักพระองค์

พันธกิจในจังหวัดเชียงราย

แบ่งปัน