สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

หลักสูตรธุรกิจเพื่อพันธกิจ (iBAM)

หลักสูตรธุรกิจเพื่อพันธกิจ (iBAM)

ธุรกิจเพื่อพันธกิจ (iBAM) หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับชายและหญิงที่ถูกเรียกให้ทำธุรกิจและพันธกิจและจัดให้พวกเขามีการเดินทางเป็นผู้ประกอบการข้ามวัฒนธรรมเพื่ออาณาจักรของพระเจ้า iBAM ธุรกิจเพื่อพันธกิจเป็นการสำรวจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่เตรียมตัวเข้าร่วมและต้องการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งกับธุรกิจเพื่อพันธกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

4 โครงสร้างของหลัสูตร iBAM 

1. การสอนที่เร้าใจ 

เป้าหมายของเราคือสร้างสิ่งที่เราสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและในรูปแบบการโต้ตอบการเรียนรู้เพื่อเตรียมเข้าร่วมการมีส่วนร่วมในธุรกิจเพื่อพันธกิจ หลักสูตร iBAM ประกอบด้วยการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการสนทนา การเข้าชมธุรกิจในท้องถิ่นกรณีศึกษา งานกลุ่ม หนึ่งต่อหนึ่ง ปรึกษาจากโค้ชและการเรียนรู้นอกสถานที่ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านหลักสูตรที่มีความสำคัญในการพัฒนาบุคคล เช่น การสร้างสาวกและการให้คำปรึกษา เวลาของการนมัสการการอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนของจังหวะตารางประจำวัน iBAM

หัวข้อหลักสูตร

2. จุดยุทธศาสตร์ 

เชียงใหม่ ภาคเหนือในประเทศไทย

เราได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ฝึกอบรมประจำปีของ iBAM เพราะเป็นสถานที่ยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียและใกล้เคียงกับตัวอย่างธุรกิจเพื่อพันธกิจในภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศรอบๆ ในช่วงระหว่างการเรียน iBAM ที่เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมจะสามารถเยี่ยมบริษัทในท้องถิ่นที่ทำธุรกิจเพื่อพันธกิจ เพื่อที่จะนำตัวอย่างในชีวิตจริงมาร่วมในการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม 5-6 วัน ในการเรียนรู้นอกสถานที่ทั้ง 2 หลักสูตร iBAM Explore และ iBAM Prepare สามารถเลือกจากสถานที่หลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เข้าร่วมยังจะได้รับประสบการณ์ในการข้ามวัฒนธรรมที่ไม่เพียงแค่ “การสอน” ในห้องเรียนเท่านั้นแต่ยังสามารถ “จับต้องได้” ในประสบการณ์ชีวิตประจำวัน

3. การฝึกส่วนบุคคล 

หลักปรัชญาของเรา   

เราเชื่อว่าธุรกิจเพื่อพันธกิจจะสามารถประสบความสำเร็จโดยการวางพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านต่างๆซึ่งประกอบด้วย ความเข้าใจในการข้ามวัฒนธรรม การพัฒนาลักษณะของบุคคล เพื่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณ ความสามารถในการจัดการตัวเอง และตามด้วยความสามารถทางธุรกิจที่แข็งแรง
 
iBAM เราภูมิใจที่มีหัวข้อและครูสอนที่ยอดเยี่ยม แต่เราไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น ... เรายังต้องการพัฒนาบุคคลและหนุนใจแต่ละบุคคลผ่านกระบวนการที่หลากหลาย เช่น การสนทนา การอบรม การฝึกเป็นกลุ่ม การฝึกส่วนบุคคลและอื่นๆ

องค์ประกอบของการสอน

ส่วนสำคัญของ iBAM คือกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นองค์ประกอบของการสอนรวมทั้งสองด้านกว้าง (แต่ยังเกี่ยวข้องกัน)
การพัฒนาบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ทักษะในการข้ามวัฒนธรรม พื้นฐานของจิตวิญญาณ ร่วมจุดแข็งในการทำงานเป็นกลุ่ม เป้าหมายส่วนบุคคลและอื่นๆ
การพัฒนาธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนธุรกิจและพื้นฐานทางธุรกิจและความสามารถอย่างอื่น เช่น การขายและการตลาด, การวางแผนทางการเงินและอื่นๆ
การสอนทั้งสองด้านนี้ถูกสร้างขึ้นตามความต้องการของผู้เข้าร่วมแต่ละคน * และผู้เข้าร่วมของกลุ่มโดยรวม
 
iBAM เป็นการแนะนำการออกแบบหลักสูตรเพื่อเตรียมผู้เข้าร่วมให้มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจเพื่อพันธกิจ แม้ว่าความชำนาญในการเรียนรู้ของหัวข้อนี้เป็นกระบวนการระยะยาวที่ต้องการประสบการณ์และการประยุกต์ เราเชื่อว่าหลักสูตร iBAM จะเป็นขั้นตอนที่ให้ความสำคัญกับทุกคนที่มาเข้าร่วม และเราอยากจะหนุนใจให้ผู้เข้าร่วมทุกคนนั้นสามารถวางพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคต เหมือนอย่างสาวกของพระเยซูในการแสวงหาการปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยมเพื่อการทำธุรกิจเพื่อพันธกิจ
 
* หมายเหตุ : เนื่องจากความหน่าแน่นของตารางเรียนใน 2 สัปดาห์แรกของ iBAM เราจึงได้เปิดโอกาสเพิ่มเติมสำหรับการฝึกตามความต้องการของแต่ละบุคคลในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของหลักสูตร iBAM Prepare ดังนั้นเราขอแนะนำ iBAM Prepare สำหรับผู้ที่เตรียมตัวและเอาจริงเอาจังที่จะเปิดทำธุรกิจเพื่อพันธกิจ ผู้ที่เข้าร่วม iBAM Explore จะมีความจำกัดของการฝึกส่วนตัวมากว่าเนื่องจากการฝึกจะเป็นลักษณะที่แตกต่างทั้งวัตถุประสงค์และหลักสูตร

4. การเรียนรู้นอกสถานที่ 

การเรียนรู้นอกสถานที่  

การเรียนรู้นอกสถานที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของหลักสูตร iBAM เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้เยี่ยมชมความหลากหลายทางธุรกิจเพื่อพันธกิจของบริษัทที่เป็นต้นแบบ แต่ละกลุ่มการเรียนรู้นอกสถานที่จะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมธุรกิจที่แตกต่างในประเทศใดประเทศหนึ่ง มีโอกาสพบปะกับผู้นำที่สำคัญ เห็นสิ่งอำนวยความสะดวก การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของบริษัทและการดำเนินธุรกิจ หนุนใจให้ผู้เข้าร่วมตั้งคำถาม เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้บริษัทเป็นธุรกิจเพื่อพันธกิจและสามารถมองเห็นถึงผลกระทบของธุรกิจเพื่อพันธกิจ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโดยรวมของหลักสูตร iBAM มีประโยชน์อย่างสูงสำหรับผู้เข้าร่วมเพื่อให้เห็นว่าแนวคิดและหลักการเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
 
การเรียนรู้นอกสถานที่สามารถเรียนรู้ได้ในขณะที่เดินทางไปในที่ต่างๆโดยให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกันและเสนอความคิดใหม่ๆที่แตกต่างกันออกไป การเรียนรู้จากนักธุรกิจเพื่อพันธกิจในการปฏิบัติเอง การเรียนรู้นอกสถานที่เป็นการเพิ่มมูลค่าของการเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมเป็นทีมงานเดินทางด้วยกันและจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากวัฒนธรรมใหม่และสถานที่ใหม่
 
การเรียนจาก iBAM เป็นวิธีที่สั้นที่สุดและละเอียดถี่ถ้วนสุดซึ่งฉันสามารถจินตนาการถึงขั้นตอนในกระแสของธุรกิจเพื่อพันธกิจ ฉันเข้าใจดีว่าปัจจุบันนี้พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวผ่านทางธุรกิจอย่างไหร่และฉันก็รู้สึกพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้
                                            ผู้เข้าร่วม iBAM 2010 เชียงใหม่

iBAM Explore 

ตัวเลือก 3 สัปดาห์สำหรับผู้ที่กำลังสำรวจดูธุรกิจเพื่อพันธกิจ บุคคลที่เป็นตัวคูณในองค์กรอื่น ๆ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่ต้องการพื้นฐานในการทำธุรกิจเพื่อพันธกิจ
 
วันที่ : TBA
 2 สัปดาห์ + การเรียนรู้นอกสถานที่   
ราคา :  US $ 2,000

* มีทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับคนที่กำลังทำงานกับหน่วยงานโดยไม่มีรายได้ และผู้คนจากประเทศที่กำลังพัฒนา สามารถขอแบบฟอร์มการสมัครทุนการศึกษาในระหว่างขั้นตอนที่ทำการสมัครเรียนได้ 

ติดต่อหลักสูตรธุรกิจเพื่อพันธกิจ (iBAM)

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

หลักสูตรธุรกิจเพื่อพันธกิจ (iBAM)

เชียงใหม่

การผึกอบรม ธุรกิจเพื่อพันธกิจ

เชื่อมต่อกับ ธุรกิจเพื่อพันธกิจ

หลักสูตรธุรกิจเพื่อพันธกิจ (iBAM) Website หลักสูตรธุรกิจเพื่อพันธกิจ (iBAM) on Twitter

แบ่งปัน