สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

บ้านสันติสุข

Associate Ministry

บ้านสันติสุข

บ้านสันติสุขคือะไร?

บ้านสันติสุข คือบ้านเด็กกำพร้าคริสเตียนที่ตั้งอยู่ในพังงา ภาคใต้ของประเทศไทย บ้านสันติสุขเป็นบ้านเด็กในลักษณะ “ครอบครัว” ซึ่งนั่นก็หมายความว่าบ้านสี่หลังที่เรามี แต่ละหลังจะทำหน้าที่เหมือนครอบครัวด้วยการเลี้ยงลูกด้วยผู้ปกครองที่เป็นคนไทยอยู่ในบ้าน เด็กแต่ละคนได้เติบโตขึ้นด้วยความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่รักและเอาใจใส่พวกเขา บ้านสันติสุขถูกตั้งขึ้นภายหลังภัยพิบัติทางธรรมชาติสีนามิในแถบเอเชียปี 2004 และเป็นการให้ความช่วยเหลือต่อเด็กที่ไร้ที่พึ่งในเวลานั้น บ้านสันติสุขช่วยกู้เด็กที่สูญเสียพ่อแม่หรือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดหรือทอดทิ้ง แต่นิมิตของบ้านสันติสุขไม่ได้มีเพียงแค่การช่วยเหลือเด็กจากภาวะเหล่านั้นและเตรียมบ้านที่เปี่ยมด้วยรักและปลอดภัยให้พวกเขาเท่านั้น

เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น

บ้านสันติสุขเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือทุกๆ ด้านที่สำคัญต่อชีวิตของเด็ก เราให้ความสำคัญต่อสิ่งจำเป็นในด้านร่างกายเทียบเท่ากับด้านจิตวิญญาณและจิตใจของเด็กแต่ละคนด้วย ซึ่งนี่ก็เป็นเป้าหมายในการเลี้ยงดูเด็กท่ามกลางความเป็นคริสเตียนและปลูกฝังข่าวประเสริฐให้แก่พวกเขาเพื่อว่าวันหนึ่งพวกเขาจะช่วยเหลือคนในชาติเดียวกันได้ผ่านทางข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ โดยที่บ้านสันติสุขจัดให้มี การสอนหลักการของชีวิตคริสเตียนประจำวัน ตลอดจนชั้นเรียนพระคัมภีร์และการออกประกาศ เด็กๆ จะเติบโตด้วยความเข้าใจถึงการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของตนเอง ครั้นโตเป็นผู้ใหญ่พวกเขาก็พร้อมต่อการทรงเรียกของพระเจ้าแล้ว บ้านสันติสุขพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อเลี้ยงดูพวกเขาให้เป็นพยานของพระเยซูรุ่นต่อไปในประเทศไทย

พันธกิจที่กำลังเติบโต

บ้านสันติสุขตั้งอยู่บนพื้นที่ 3 ไร่ใกล้กับชายฝั่งของจังหวัดพังงา เนื่องจากการตั้งอยู่ในพื้นที่ของชาวมุสลิมซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่มีการประกาศข่าวประเสริฐไปน้อยที่สุด ขณะที่บ้านเด็กกำพร้ากำลังดำเนินอยู่ก็ตาม บ้านสันติสุขยังได้แบ่งปันถึงความรักของพระเยซูคริสต์ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านทางโครงการฟื้นฟูพัฒนาชุมชนหลายอย่าง รวมถึงการช่วยเหลือเด็กที่ทางบ้านมีรายได้น้อยด้วยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน ทั้งนี้บ้านสันติสุขมีเป้าหมายที่จะส่องสว่างด้วยแสงของพระเยซูผ่านทางการช่วยเหลือที่สร้างสรรจากความรักและความกรุณาของพระเจ้า

พันธกิจแห่งความเชื่อ

บ้านสันติสุขเป็นพันธกิจที่ตั้งอยู่บนความเชื่อและพึ่งอยู่ในคำอธิษฐานและการสนับสนุนด้านการเงินที่มาจากผู้บริจาคที่เป็นบุคคลเพื่อให้บ้านยังคงดำเนินต่อไปและให้การดูแลเอาใจใส่แก่เด็กได้อย่งเต็มที่ หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เพิ่มเติมหรืออยากจะขอรับจดหมายข่าวผ่านทางอีเมล์รายเดือน กรุณาติดต่อเรา

“บ้านสันติสุข” เป็นพันธกิจร่วมกันกับมูลนิธิพันธกิจเมตตา (เป็นที่รู้จักกันในนามของผู้ก่อตั้ง บ้านสันติสุขคริสเตียน”) ซึ่งเป็นองค์กรของไทยที่ทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ด้วยการดูแลเด็กที่ไร้ครอบครัวและสั่งสอนพวกเขาให้สำแดงความรักและพระคุณของพระเจ้าไปสู่ผู้อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิพันธกิจเมตตา (เอ็มเอ็มเอฟ) สามารถเยี่ยมชมเวปไซต์ได้ท www.mmfthailand.org


โอกาสที่คุณจะสามารถเป็นส่วนของเราฐานะบ้านสันติสุขคือ

ติดต่อบ้านสันติสุข

บ้านสันติสุข
ตู้ปณ. 27
โคกกลอย
พังงา
82140

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

บ้านสันติสุข

พังงา

เมตตา เด็กในภาวะเสี่ยง

แบ่งปัน