สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

ชุมชนแห่งการเรียนรู้การเป็นผู้นำของคนเอเชีย

ชุมชนแห่งการเรียนรู้การเป็นผู้นำของคนเอเชีย

ภาพของโลกมิชชันในทุกวันนี้คือ มิชชันนารีจาก “ฝั่งตะวันออก” กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้น แล้วได้นำข่าวประเสริฐไปทาง “ฝั่งตะวันตก” โดยผ่านทางจีน เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ ไปสู่ใจกลางโลกมุสลิม  “โฉมหน้า” ของโลกมิชชันนารีเองก็พลิกผันไปอย่างรวดเร็ว จากครั้งหนึ่งที่เคยมีแต่คริสเตียนทางตะวันตกมาเป็นมิชชันนารีเสียมากกว่าแต่กลับกลายเป็นมิชชันนารีจากที่อื่นได้ทวีคูณจำนวนจนแซงหน้า โดยเฉพาะในแถบเอเชียที่มีการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมหาศาล คณะอนุชนนานาชาติ (วายแวม) หนึ่งในองค์กรที่ใหญ่สุดของโลก ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นได้ชัดว่าคนงานมิชชันนารีนั้นเกิดการเปลี่ยนสลับกัน โดยที่อาสาสมัครส่วนใหญ่ขององค์กรไม่ใช่ชาวตะวันตกอีกต่อไป ยุคแห่งโลกาภิวัฒน์และเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้โลกใบนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย จึงกลายเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อโลกของมิชชัน ขณะที่โลกกำลัง “เล็กลง” และกลายเป็น “พื้นที่ราบ” เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอข่าวประเสริฐที่เหมาะสมต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะ  ด้วยเหตุเพราะระบบและค่านิยมของโลกนี้ได้ทุจริตและหลอกลวงผู้คน จึงจำเป็นยิ่งนักที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากความจริงและมีชีวิตที่ยอมจำนน เพื่อเป็นหลักฐานของการขยายอาณาจักรของพระเจ้า 

 
ประมาณหนึ่งปีมาแล้ว มีผู้นำวายแวมระดับโลกส่วนหนึ่งได้ร่วมกันอภิปรายถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมปูทางให้กับบรรดาผู้นำใหม่อย่างพอเพียงโดยเฉพาะในภูมิภาคของเอเชีย แม้จะยังอยู่ในภาวะการฟักตัวนั้น ชุมชนแห่งการเรียนรู้การเป็นผู้นำของคนเอเชีย (เอแอลแอลซี) เกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องและท้าทายคนเอเชียและ “คนงาน” ในภาคพื้นเอเชียให้มีชีวิตแห่งการเป็นผู้นำตามอย่างพระเยซูคริสต์อย่างเอาจริงเอาจัง เอแอลแอลซีมุ่งสร้างเครือข่ายและรับใช้ผู้นำวายแวม เบสวายแวม คริสตจักรท้องถิ่น และองค์กรมิชชันอื่นๆ ในเอเชียให้ไปสู่การพัฒนาความเป็นผู้นำอย่างแข็งขัน เตรียมพร้อมผู้นำรุ่นใหม่ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่ไม่หยุดยั้งทั้งชีวิต เคลื่อนคนจากการทำกิจของผู้นำไปสู่การเกิดผลอันสูงสุด เอแอลแอลซีจะรับใช้ผู้นำอาวุโสของวายแวมด้วย  โดยการเชิญพวกเขาซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในงานรับใช้ไปเป็นผู้ให้ความรู้ทางสติปัญญาอันน่าทึ่งจากประสบการณ์ของพวกเขาเอง เอแอลแอลซีจะใช้คอร์สการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่เดิมมีอยู่แล้วของวายแวม อย่างเช่น สัมมนาการฝึกอบรมผู้นำ (แอลทีเอส) และคอร์สฝึกอบรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ (แอลดีซี) ไปพร้อมกับการนำเสนอตัวช่วยอื่นๆ ของการพัฒนาความเป็นผู้นำ อย่างเช่น คลินิกของการฝึกสอนและการเป็นพี่เลี้ยง และ “การเน้นที่ผู้นำ” “คุยกับผู้อาวุโส” ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษ ที่จะมีผู้นำจำนวนหนึ่งได้มาใช้เวลาที่คุ้มค่าร่วมกับผู้นำอาวุโสของวายแวมประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อเป็นการใช้หัวใจเข้าหากันและใช้ชีวิตร่วมกัน เอแอลแอลซีหวังที่จะเสนอรูปแบบการเรียนรู้ในแบบผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นต้นแบบของการพร้อมที่จะเรียนรู้ และท้าทายเหล่าผู้นำให้ “ทำก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่น” เพราะว่าผู้นำใหม่ที่เกิดขึ้นในเอเชียนั้นได้รับการท้าทายให้เพิ่มปริมาณผู้นำผ่านทางการเติบโตและการฝึกฝนผู้อื่น 
 
ครอบครัวเอแอลแอลซีได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบบวกกับสภาพแวดล้อมที่เป็นชนบท สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบได้อย่างง่ายดาย เชียงรายเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อกระบวนการฟักตัว แต่เอแอลแอลซีจะสามารถเริ่มต้นได้ในทุกที่ และทุกโอกาสตามแต่ผู้นำวายแวมคนไหนจะมีนิมิตและแรงปราถนาในการสร้างผู้นำให้เติบโตขึ้น ทีมผู้นำหลักที่รับใช้นั้นจะช่วยดำเนินการเริ่มต้นนิมิตของเอแอลแอลซีในพื้นที่ของวายแวมเอเชียทุกๆ ที่ โฉมใหม่ของโลกมิชชันนั้นเกิดขึ้นแล้ว และเอแอลแอลซีก็เป็นภาพสะท้อนสิ่งที่น่าตื่นเต้นและความเป็นจริงใหม่

ติดต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้การเป็นผู้นำของคนเอเชีย

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

ชุมชนแห่งการเรียนรู้การเป็นผู้นำของคนเอเชีย

กรุงเทพฯ

การผึกอบรม พัฒนาผู้นำ

เชื่อมต่อกับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้การเป็นผู้นำของคนเอเชีย

ชุมชนแห่งการเรียนรู้การเป็นผู้นำของคนเอเชีย on Facebook ชุมชนแห่งการเรียนรู้การเป็นผู้นำของคนเอเชีย Website

แบ่งปัน