สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

ปณิธานและนิมิตของวายแวมประเทศไทย

ปณิธานและนิมิตของวายแวมประเทศไทย

นิมิต

สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

ปณิธาน

วายแวมประเทศไทยอุทิศตนต่อการสำแดงอาณาจักรของพระเจ้าผ่านทางการฝึกอบรม การประกาศ และพันธกิจเมตตา ด้วยการประสานความร่วมมือกับคริสตจักรในท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆ

ปณิธานและนิมิตของวายแวมประเทศไทย

แบ่งปัน