สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

วายแวมอุบลฯ

วายแวมอุบลฯ


นิมิต: ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำกลุ่มของชุมชนพื้นเพเดิมท่ามกลางคนอีสานและประเทศเพื่อนบ้านและนำถึงการเปลี่ยนแปลงในชนชาติเหล่านี้ ตามตลาดร้านค้า โรงเรียนและบ้านเรือนต่างๆ ผ่านทางพระคำที่ตั้งอยู่บนการสร้างสาวก  

วัตถุประสงค์: การสร้างสาวกท่ามกลางอนุชน เด็กและชุมชนท้องถิ่น 

ใจกลางของพันธกิจ:

 1. การบุกเบิกคริสตจักร - เชื่อมโยงกับผู้นำคริสตจักรและใหัการฝึกอบรมกับผู้นำคริสตจักรต่างๆ (โดยฝึกอบรมในลักษณะคริสตจักรตามบ้านเพื่อการบุกเบิกคริสตจักรทั่วทั้งจังหวัดอุบลฯ) 
 2. พันธกิจเมตตา(มูลนิธิบ้านเฮา) อยู่ในกระบวนการอนุมัติจากทางราชการจังหวัด  
  • เด็กทารกที่ถูกทอดทิ้ง
  • โรงพยาบาลด้านจิตใจ 
  • พัฒนาการศึกษา (จะยื่นโครงการในปี 2556)
 3. พันธกิจประกาศกับนักศึกษา: การสอนภาษาอังกฤษ กีฬา การเต้น และเปิดชมรมวายแวมในมหาวิทยาลัย
 4. เป็นฐานรากแก่ชนชาติอื่นๆ: โดยปัจจุบันทำโครงการบ่อปลาในประเทศลาวและเปิดศูนย์การเก็บเกี่ยวพืชผลเพื่อให้การฝึกอบรมกับผู้นำท้องถิ่นในลาว
  กัมพูชาและเวียตนาม ทำการสำรวจพื้นที่ สำรวจผู้ร่วมงานพันธกิจที่จะเป็นไปได้และทำการศึกษาเกี่ยวกับสองประเทศนี้
 5. เปิดวายแวมเบซและโรงเรียนฝึกอบรมต่างๆ

ผู้นำพันธกิจ: โยชูวา และมาร์กาเร็ต  นายดู

ทีมสอนฟุตบอลและภาษาอังกฤษ: บอยและเจรี ชาบูตัน

พันธกิจอินเตอร์เน็ตและเมตตาร่วมกัน: เจมส์และเคไนล์ เรงมา


หัวข้ออธิษฐานเผื่อ:

 1. การทรงนำ, สติปัญญาและการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมเพื่อทำพันธกิจต่างๆ กันออกไป 
 2. การสร้างโครงการ:ซึ้อตึกราคาห้าล้านบาทเพื่อเปิดเป็นวายแวมเบซสำหรับพันธกิจและการเตรียมเพื่องานอื่นๆ 
 3. โครงการมูลนิธิ: การอนุมัติและอำนาจในการอนุมัติเหนือมูลนิธิบ้านเฮาและการบริหารที่ดี
 4. การเป็นที่รักใคร่ของคริสตจักรและคนในท้องถิ่น 
 5. ช่องทางของการสร้างให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการสร้างสาวก

ติดต่อวายแวมอุบลฯ

YWAM Ubon
25/3, Soi Chayangkun 10
Naimauang, Muang,
Ubon Ratchathani 34000

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

วายแวมอุบลฯ

อุบลราชธานี

การประกาศ การบุกเบิกคริสตจักร พันธกิจแคมปัส การผึกอบรม เมตตา

เชื่อมต่อกับ วายแวมอุบลฯ

วายแวมอุบลฯ on Facebook

แบ่งปัน