สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

ให้ผู้ที่ฉลาดรับฟังและเพิ่มพูนความรู้ ให้ผู้ที่มีความเข้าใจได้รับการชี้แนะ (สุภาษิต 1:5)

พระเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เหนือความคิดและจิตใจของเรา พระองค์ต้องการให้เราเติบโตขึ้นทั้งทางบุคลิกและความเข้าใจ เราสามารถรับใช้พระเจ้าและสำเร็จพระประสงค์ของพระองค์ โดยทำให้ดีที่สุด ในเวลาที่เรายังอยู่บนโลก เมื่อเราได้เพิ่มเติมความรู้,สติปัญญาและความไว้วางใจ วายแวมประเทศไทยได้มองหาทุกๆ ด้านของสังคม(บ้าน,คริสจักร, รัฐบาล,ธุรกิจ/เทคโนโลยี,การศึกษา,มีเดี่ยและศิลปะ/ความบันเทิง)ที่จะส่งอิทธิพลโดยความรักและสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ ผ่านการเชื่อฟังในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์ ไม่ว่าคุณจะถูกเรียกให้รับใช้ที่ประเทศไทย หรือที่ใดๆ ก็ตามบนโลกนี้ 

เราขอเชิญคุณที่จะมีส่วนร่วมในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง หรือมากกว่านั้นผ่านทางตัวเลือกมากมายที่ทางวายแวมประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้ เข้ามารับประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตและหัวใจของคุณใหม่โดยสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และหมายความว่าอย่างไร กับการอยู่ในชุมชนข้ามวัฒธรรมที่ประเทศไทย โดยการเข้าร่วมใน DTS 2 ภาษา (โรงเรียนการสร้างสาวก) (ภาษาไทย/อังกฤษ) ถ้าหากคุณได้ผ่านหลักสูตรดีทีเอสแล้ว ทางวายแวมประเทศไทยยังมีโรงเรียนหลักสูตรที่ 2 ที่จัดเตรียมให้แก่คุณอีกหลากหลาย โรงเรียนการศึกษาพระคัมภีร์ หลักสูตรธุรกิจเพื่อพันธกิจ และอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละโรงเรียนและหลักสูตร กรุณาดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

การฝึกอบรม