สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

สำนักพิมพ์แม่น้ำ

สำนักพิมพ์แม่น้ำ เกิดขึ้นเพราะความปรารถนาการฟื้นฟูในประเทศไทย เพื่อพระสิริของพระเจ้าจะเป็นเรื่องที่กล่าวขวัญกันทั่วในหมู่คนไทย หนังสือจากสำนักพิมพ์แม่น้ำจึงเน้นถึงเรื่องราวของการฟื้นฟูทั้งในอดีตและปัจจุบัน การอธิษฐานวิงวอน และการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อเตรียมและส่งเสริมคริสเตียนไทยสำหรับการฟื้นฟู

เราได้ตั้งใจที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจ การท้าทาย การเร้าใจ และความคาดหวังแก่ผู้อ่านว่า พระเจ้าทรงทำการฟื้นฟูอยู่และเรายังต้องการให้คริสเตียนได้รับประสบการณ์จากพระเจ้าด้วย เรารู้สึกตื้นตันในพระคุณของพระเจ้าเสมอที่พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของเรา เมื่อเราได้ยินจากผู้อ่านของเราว่า พระเจ้าทรงสัมผัสเขาและคริสตจักรของเขา และพวกเขากำลังคาดหวังและอธิษฐานวิงวอนเพื่อการฟื้นฟูในประเทศไทย

เรารู้สึกเป็นเกียรติและเชื่อว่า พระเจ้าทรงให้เรามีส่วนในการฟื้นฟูและอยากจะขอท่านร่วมกับเราในการส่งเสริมการฟื้นฟูโดยแนะนำหนังสือของเราแก่เพื่อนของท่าน เพื่อประเทศไทยจะเต็มไปด้วยความรู้เรื่องพระสิริของพระเจ้าดังน้ำที่เต็มทะเล

วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แม่น้ำ


การอธิษฐาน (Prayer)

การอธิษฐานวิงวอน และ สงครามฝ่ายวิญญาณ (Intercession & Spiritual Warfare)

การเผยพระวจนะ (Prophetic)

การสำแดงพิเศษ (Revelation)

ชีวิตที่บริสุทธิ์ (Holiness)

การบำบัดภายใน (Inner Healing)

เหนือธรรมชาติ และ การอัศจรรย์ (Supernatural & Miracles)

นมัสการ (Worship)

พลิกฟื้นชุมชน และ การฟื้นฟู (Transformation and Revival)

การเคลื่อนไหวของผู้หญิง อนุชน และ เด็ก (Women, Youth & Children Movement)

ชีวิตคริสเตียน (Christian Living)

อัตชีวประวัติ (Testimony)

การฟังพระสุรเสียง (Listening to God's Voice)

ติดต่อสำนักพิมพ์แม่น้ำ

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

แบ่งปัน

หมวดหนังสือ