สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

The 'Y'

The Y

วัยรุ่นดูเหมือนจะมีคำถามมากมาย สำหรับวัยรุ่นจำนวนมากในจังหวัดราชบุรีพยายามคนหาตัวตนของตนเองว่าตัวเองนั้นเป็นใครและจะเป็นไปอย่างไรในอนาคต มีคำตอบมากมายในสังคมที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกต้อง เป้าหมายของเราคือช่วยเลือทำความเข้าใจถึงคำถามความสงสัยสำหรับความหมายชีวิตที่แท้จิงและมีคุณค่า

มีหลายรุ่นดังนั้นบทบาทเชิงลบในโลกนี้เป้าหมายของเราคือการช่วยให้วัยรุ่นเหล่านี้สามารถตอบบางคำถามให้กับตนเองเพื่อที่พวกเขาไม่เพียง แต่ท้ายสอดคล้องกับอุดมคติของโลกนี้ 

The ‘Y'ใช้เวลากับนักเรียนจาก 2 คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นในโรงเรียนมัธยม
เรายังทำงานค่ายสัมมานาการอบรมสำหรับโรงเรียนมัธยมต่างๆอื่น ๆ ในจังหวัดราชบุรีในโอกาส

The Y Youth

ตัวอย่างคำพยานจากนักเรียนนักศึกษา:

“จากที่เรียนที่โรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องคริสต์ศาสนาเป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์แต่เมื่อรู้จัก วายแวมราชบุรี ทำให้เข้าใจว่ามีพระเจ้าอยู่จริงและพระองค์ทรงอยู่กับเราทุกเวลา”

“ฉันชอบมากเมื่อพี่มาแบ่งปันเกี่ยวกับความรักของพระเจ้า พี่เขาไม่ได้ใช้แค่การพูดแต่บางครั้งใช้เพลง ถึงแม้ว่าฉันอาจไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ฉันสัมผัสถึงความรัก และเหตูผลที่พี่ๆมาเพื่อที่จะแบ่งปันความรักของพระเจ้ากับเรา”

ติดต่อThe 'Y'

วายแวมราชบุรี

อนุชา พรมทัศน์ และ บรอนวิน พรมทัศน์

145/485 ม. 8

ดอนตะโก
เมือง
ราชบุรี 70000

ประเทศไทย

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

ราชบุรี

Ratchaburi Ministries

แบ่งปัน