สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

เมล็ดข้าว

เมล็ดข้าว

“หนูอยากจะเป็นคนผสมปูน”

“หนูอยากจะเป็นคนก่ออิฐ”

“Iหนูอยากจะเป็นคนล้างจาน”


ความฝันเหล่านี้คงไม่ใช้ความฝันของเด็กทั่วไป เพราะถ้าเราถามเด็กทั่วไปเด็กหลายคนคงจะตอบว่า หมอ ตำรวจ พยาบาล ครู นักบิน...] แต่เด็กๆเหล่านี้เมื่อเราพบเจอเขาและใช้เวลากับเขาเราเริ่มเห็นว่าเขาเหล่านี้ ขาดโอกาส ความรัก การดูแล เอาใจใส่ เด็กๆเหล่านี้ต้องการการเติบโตอย่างมีคุณค่าและมีที่ยืนในสังคมใด้โดยไม่ถูกดูถูกเอาเปรียบจากสังคมแม้บางส่วนอาจไม่ใช่คนไทย เราได้เริ่มคริสตจักรเด็กทุกวันศุกร์โดยเราใช้สถานที่ในสวน เราอยากให้เด้กเห็นคุณค่าในตัวเอง และกล้าที่จะฝันถึงชีวิตของตัวเองแม้มันอาจจะดูยาก แต่เราเชื่อว่าผ่านความรักของพระเยซูที่เด้กๆได้สัมผัสและรับนั้นจะสามารถนำพาชีวิตของเขาก้าวไปอย่างมั่นคงได้

โครงการทุนการศึกษา

เราได้สนับสนุนเด็กพม่าจำนวน 18 คนเพื่อจะสามารถเรียนได้ หลังจากที่แต่ก่อนเด็กจะสามารถเรียนแค่ ป.6 แต่ในตอนนี้เรามี 5 คนแล้วที่อยู่ในมัธยมต้น ถ้าท่านใดต้องการจะสนับสนุนอนาคตของเด็กเหล่านี้สามารถติต่อได้ตามกำลังของท่าน

Rice Seeds

ติดต่อเมล็ดข้าว

วายแวมราชบุรี

อนุชา พรมทัศน์ และ บรอนวิน พรมทัศน์

145/485 ม. 8

ดอนตะโก
เมือง
ราชบุรี 70000

ประเทศไทย

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

เมล็ดข้าว

ราชบุรี

เด็กในภาวะเสี่ยง

Ratchaburi Ministries

แบ่งปัน