สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

ยื่นมือ

YWAM Ratchaburi

ยื่นมือ

พระเจ้ารักผู้ที่มีชีวิตที่แตกสลาย พระองค์ยื่นมือออกไปช่วยเขา พระองค์ใช้คนออกไปช่วยเขา หลายครั้งที่สังคมปฏิเสธคนเหล่านี้  แต่พระเจ้าไม่เคยปฏิเสธพระองค์ปรารถนาที่จะสัมผัสและช่วยเหลือเขาด้วยความรักพระคุณและเมตตา

ในชุมชนในราชบุรีมีผู้คนยากจนและด้อยโอกาสร่วมถึงพี่น้องมอญพม่าที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ที่ต้องการจะสัมผัสความรักของพระเจ้า ซึ่งคนเหล่านี้ไม่สามารถหาได้จากสังคม เราได้เริ่มงานการช่วยเหลือหลายอย่าง เช่น บริจาคสิ่งของ อาหาร หน่วยแพทย์ การอบรม กิจกรรมต่างๆ เช่น วันแม่ คริสต์มาส ร่วมถึงให้คำปรึกษาช่วยเหลือในด้านต่างๆ  เพื่อที่จะสำแดงความรักของพระเจ้า เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเป็นหัวใจของพระองค์ที่ไม่ได้ต้องการที่จะรักเราแค่จิตวิญญาณแต่เรารักเราที่ฝ่ายร่างกายด้วย ถ้าท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม หรือมีโครงการทที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้ เรายินดีที่จะเปิดโอกาสให้ท่าน  และถ้าประสงค์จะบริจาคสิ่งของต่างๆ เช่น เสื้อผ้ามือสอง ข้าว อาหารแห้ง หรือด้านการเงินสามารถติดต่อวายแวมราชบุรีได้ 

Games

ติดต่อยื่นมือ

วายแวมราชบุรี

อนุชา พรมทัศน์ และ บรอนวิน พรมทัศน์

145/485 ม. 8

ดอนตะโก
เมือง
ราชบุรี 70000

ประเทศไทย

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

ยื่นมือ

ราชบุรี

เมตตา

Ratchaburi Ministries

แบ่งปัน