สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

รักราชบุรี

รักราชบุรี

เราเริ่มงานพันธกิจ สนับสนุนคริสตจักรท้องถิ่น ร่วมทำงานประกาศบุกเบิก อบรม เราอยากจะเห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเกิดการฟื้นฟูขึ้นในแผ่นดินนี้ แม้ว่าเราจะทำงานต่างองค์กรต่างคริสตจักรแต่เราเป็นพระกายเดียวกันในองค์พระเยซูคริสต์ และเรามีเป้าหมายเดียวกันอยากจะเห็นคนไทยรู้จักพระเจ้า  วายแวมราชบุรีจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในพระกายที่จะร่วมกันทำงานรับใช้พี่น้องในราชบุรี

อีกส่วนหนึ่งเราได้ทำงาน กับข้าราชการ นักการเมือง ผู้ปกครองท้องถิ่นต่างในราชบุรี ผ่านทางการจัด ค่าย สัมมานา อบรม ต่างๆให้ เพื่อที่จะสำแดงความรักในองค์พระเยซูคริสต์ เราปารถนาที่จะเห็นทุกชนชั้นสังคมในราชบุรีสัมผัสความรักของพระองค์

Love Ratchaburi - Radio Show

ติดต่อรักราชบุรี

วายแวมราชบุรี

อนุชา พรมทัศน์ และ บรอนวิน พรมทัศน์

145/485 ม. 8

ดอนตะโก
เมือง
ราชบุรี 70000

ประเทศไทย

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

รักราชบุรี

ราชบุรี

การบุกเบิกคริสตจักร

Ratchaburi Ministries

แบ่งปัน