สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

วายแวมราชบุรี

วายแวมราชบุรี

วายแวมราชบุรีเริ่มต้นจากการทำพันธกิจกับเยาวชนวัยรุ่น

พระเจ้าทรงวางสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายในหัวใจของเราสำหรับราชบุรี แต่เราไม่คิดว่าเวลานั้นยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมและเรายังไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอ

หลังจากเราเริ่มทำงานพระเจ้าเปิดช่องทางการทำพันธกิจในทุกพื้นที่ที่พระองค์ตรัสกับเราเกี่ยวกับตั้งแต่ต้นมา ในเพียง ในระยะเวลา1 ปี -- และตอนนั้นเราก็ยังไม่มีคนที่ทำงานกับเราเต็มเวลา

เราเริ่มรู้สึกว่า วายราชบุรีไม่สามารถทำงานทั้งหมดอยู่ภายใต้หัวข้อเดียวกันและจึงเป็นที่มาที่เราได้แบ่งพันธกิจการทำงานเป็นสี่ประเภท

ความปรารถนาของเราคือการประกาศรับใช้ในทุกพื้นที่ของสังคมในจังหวัดราชบุรีทุกวิธีที่พระเจ้านำเรา

พันธกิจปัจจุบันในวายแวมราชบุร

พันธกิจเด็ก

พันธกิจเมตตา

พันธกิจเยาวชน

พันธกิจคริสตจักร

YWAM Ratchaburi Staff

วายแวมราชบุรีต้องการ


ขออธิษฐาน


Ratchaburi singalong

ผู้นำวายแวมราชบุรี

YWAM Ratchaburi Leaders

อนุชา พรมทัศน์ และ บรอนวิน พรมทัศน์ อยู่ในราชบุรีตั้งแต่กันยายน 2005

พระเจ้าได้พูดกับเราทั้งสองเกี่ยวกับหัวใจของพระเจ้าสำหรับราชบุรีเป็นเวลาหลายปี

หน่อย เติบโตขึ้นในราชบุรีและถึงแม้ว่าเขาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯประมาณ 12 ปีเขายังคงมีหัวใจสำหรับราชบุรีบ้านของเขา
เราทั้งสองเชื่อว่าพระเจ้าทรงนำเรากลับไปทำพันธกิจไม่เฉพาะชุมชน แต่ยังครอบครัวของ หน่อยด้วย

 

ติดต่อวายแวมราชบุรี

วายแวมราชบุรี

อนุชา พรมทัศน์ และ บรอนวิน พรมทัศน์

145/485 ม. 8

ดอนตะโก
เมือง
ราชบุรี 70000

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

วายแวมราชบุรี

ราชบุรี

เมตตา การบุกเบิกคริสตจักร พันธกิจวัยรุ่น

พันธกิจในวายแวมราชบุรี

เชื่อมต่อกับ ราชบุรี

วายแวมราชบุรี

แบ่งปัน