สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

สำนักงานใหญ่

เสียงโทรศัพท์กำลังเรียกเข้า เสียงคอมพิวเตอร์กำลังทำงาน เจ้าหน้าที่กำลังนมัสการพระเจ้า เราขอต้อนรับท่านสู่สำนักงานใหญ่วายแวมประเทศไทยที่ปฏิบัติหน้าที่เหมือนประภาคารและศูนย์กลางของเส้นประสาทให้กับวายแวมประเทศไทยทั้งประเทศ 

พันธกิจหนึ่งเดียวนี้ตั้งอยู่เพื่อรับใช้และให้การสนับสนุนต่อเจ้าหน้าที่กว่า 500 คนและพันธกิจที่มีมากกว่า 80 พันธกิจซึ่งทำงานกันใน 23 ท้องที่ทั่วทั้งประเทศ ตอบอีเมล์ ดำเนินการสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ ช่วยเดินเรื่องวีซ่า จัดการระบบเงินสนับสนุน จัดงานประชุมผู้นำ รับและดูแลทีมประกาศ พัฒนาเจ้าหน้าที่และสื่อสารผ่านทางจดหมายข่าว วิดีโอและเวปไซต์ สิ่งเหล่านี้เป็นงานของสำนักงานใหญ่ หากไม่มีการช่วยเหลืออันจำเป็นเช่นนี้ เจ้าหน้าที่ของเราต้องใช้เวลาอันมีค่าและทรัพยากรเพื่อจัดการกับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพัง ทรัพยากรที่จะทุ่มเทกับงานรับใช้ได้ดียิ่งกว่า

ยิ่งไปกว่านี้ ยังมีพันธกิจกว่า 8 พันธกิจที่ใช้พื้นที่ร่วมกันในตึกของสำนักงานใหญ่ ด้วยการใช้ทรัพยากรเอื้ออำนวยความสะดวกช่วยให้พันธกิจเหล่านี้ทำงานเกิดผล รักษาผลประโยชน์ของแหล่งทรัพยากรและสร้างความผูกพันอย่างชุมชนให้เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นสถานที่จัดงานสัมมนาและโรงเรียนฝึกอบรมต่างๆ


นิมิตของเราคือการเป็นเหมือนประภาคารและศูนย์กลางของเส้นประสาทของวายแวมประเทศไทย ลงทุนอย่างคุ้มค่าเพื่อการเติบโตและพัฒนาการของเจ้าหน้าที่ทุกคนตลอดจนพันธกิจอย่างถ้วนถึง

ในฐานะของการเป็นประภาคาร ทำหน้าที่สื่อสารส่ิงที่พระเจ้ากำลังทำผ่านทางวายแวมประเทศไทยไปยังคริสเตียนทั่วโลกในระหว่างที่ทำตามนิมิตระดับประเทศของเราโดยพันธกิจและองค์กรที่มีส่วนกับเรา

ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของเส้นประสาท ทำหน้าที่ส่งเสริมให้พันธกิจกว่า 80 แห่งของวายแวมประเทศไทยเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางการสื่อสาร การหาเงินสนับสนุน การสรรหาเจ้าหน้าที่ ทีมประกาศ และให้พัฒนาการการเป็นเจ้าหน้าที่และทางด้านการเป็นผู้นำต่อเจ้าหน้าที่ สำนักงานใหญ่วายแวมประเทศไทยช่วยเหลือเหล่าพันธกิจของวายแวมทั่วทั้งประเทศ 


งานฝ่ายบริหาร

แผนกทีมประกาศ

การดูแลปกครอง/ เสริมสร้างความเป็นผู้นำ

ต้องการเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่อไปนี้ (ตำแหน่งอาสาสมัคร)

  1. ฝ่ายบริหาร
  2. ผู้หาทุนสำหรับสำนักงานใหญ่ 
  3. ผู้หาทุนสนับสนุนเจ้าหน้าที่คนไทย

ติดต่อสำนักงานใหญ่

ตู้ปณ. 20
ทุ่งเศรษฐี
กรุงเทพฯ 10263

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

กรุงเทพฯ

Support

แบ่งปัน