สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

พันธกิจนักศึกษาวายแวมกรุงเทพ

แผนเสนอโครงการระดมทุน

พันธกิจนักศึกษาวายแวมกรุงเทพ
 
 
 
100%
 

พันธกิจ

งานของเรา คือการสร้างผลกระทบที่ดีต่อคนไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพระเยซูคริสต์ เราจะทำงานนี้ให้สำเร็จได้ ด้วยการเป็นตัวแทนช่วยให้ ทีม และ บุคคลต่างๆ จากทั่วโลก ได้รับทักษะความรู้พร้อมที่จะรับใช้ข้ามวัฒนธรรมในเขตภูมิภาคได้ โดยการจัดสถานที่ฝึกอบรม พร้อม สิ่งอำนวยความสะดวก เป็นเสมือนฐานในการส่งผู้รับใช้ ออกไป และสถานที่นี้ ยังถูกใช้เป็นหอพักให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างเสริมชีวิตและความเชื่อ

แผนเสนอโครงการ

เพื่อระดมทุนจำนวน 7.5 ล้าน เพื่อซื้อตึกเฟสที่ 3 ให้กับพันธกิจวายแวม ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2018 โดยค่าเช่าที่ต้องจ่ายตามปกตินั้นจะกลายเป็นเงินส่วนหนึ่งในการซื้อตึกนี้ ( ค่าเช่าตกปีละ 360,000 บาท ) 

ในตอนนี้ เรามีผู้ร่วมลงชื่อสัญญาจะถวายเงินให้ครบแล้ว

ผลที่จะตามมา

 NRTC Phase 3

เสริมสร้างชีวิตและความเชื่อในพระคริสต์ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

ส่งนักศึกษาออกไป สร้างอิทธิพลที่ดี ไม่ว่าที่บ้าน ที่ทำงาน ทุกที่ในสังคมไทย

 

บริจาคเงินได้ที่นี้

 NRTC Alumni

ติดต่อพันธกิจนักศึกษาวายแวมกรุงเทพ

พันธกิจนักศึกษาวายแวมกรุงเทพ

กรุงเทพฯ

แบ่งปัน