สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

ศูนย์อบรม แนนซี่ โรส – NRTC

อดีตบ้านใจเดียว

ศูนย์อบรม แนนซี่ โรส – NRTC

นิมิตของศูนย์อบรม NRTC มีสามด้านด้วยกันคือ

พันธกิจนักศึกษา (NRTC)

เราเป็นใคร

เป็นศูนย์นักศึกษาที่มุ่งการทำพันธกิจในการสร้างสาวกกับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาลัยรามคำแหง NRTC อยู่ภายใต้องค์กรวายแวมประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม2557 (นักศึกษาบางส่วนของบ้านใจเดียวเดิมได้ย้ายมาอยู่ที่นี้ด้วย)

นิมิต เราต้องการให้นักศึกษาที่พักอยู่ในศูนย์แห่งนี้มาได้รู้จักพระเจ้าและนำความรักของพระเจ้าไปสู่ครอบครัวและเพื่อนบ้านของเขาเอง

เป้าหมาย เป็นศูนย์นักศึกษาที่ปลอดภัยช่วยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา เรียนรู้จักพระเจ้าและเติบโตในความเชื่อในพระเยซูคริสต์ จนมีอิทธิพลต่อคนรอบข้าง ครอบครัวและสังคมทุกๆ ส่วน

การดำเนินการของพันธกิจ เราตั้งใจจะสื่อสารข่าวประเสริฐของพระเจ้า ส่งเสริมการเรียนให้สำเร็จตามเป้าหมายและสร้างสาวกของพระคริสต์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มของนักศึกษาคนไทย ผ่านทางทีมประกาศทั้งไทยและต่างชาติ การนมัสการ การอมรม และการทำงานร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น

เราทำอะไรบ้าง การสร้างสาวก เรามีการเรียนพระคัมภีร์ การนมัสการและมีกิจกรรมอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ

NRTC Studentsการช่วยเหลือชุมชนและสังคม เนื่องด้วยศูนย์ NRTC เป็นที่พักของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาประกาศที่ประเทศไทยและอยู่อาคารเดียวกันกับวายแวมประเทศไทย นักศึกษาของเราจึงได้มีโอการฝึกฝนประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน โดยใช้ของประทานในการรับใช้ เรียนรู้การรับผิดชอบ และการเสียสละ

การประกาศ ในแต่ละปีไม่เพียงแต่เราได้เปิดรับทีมประกาศจากต่างประเทศ เรายังได้รับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าได้เข้ามาพักในศูนย์ของเรา นี่คือวิธีการหนึ่งที่พันธกิจของเราได้มีโอกาสประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเขา และนอกจากนั้นทุกปีเราได้จัดทีมไปเยี่ยมเยียนครอบครัวนักศึกษาที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าในต่างจังหวัดอีกด้วย

เรียนรู้จักการอยู่รวมกัน  เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากต่างที่ ต่างวัฒนธรรม ต่างชนเผา ไม่ว่าจะเป็น อาข่า กระเหรี่ยง ม้ง ขมุ มอญ ลีซอ ฯลฯ เราจึงมีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิต และภาษาของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยไปด้วย และนอกจากนี้เรายังมีชาวต่างชาติที่มาทำงานรวมกับเรา พักอยู่กับเรา จึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย และมีสีสันสำหรับทุกคนในบ้านหลังนี้

ส่งเสริมความสามารถ- สู่ DTS  เราสนับสนุนนักศึกษาทุกคนในเรื่องของประทาน ทักษะความสามารถ หรือความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดี ที่สามารถสร้างอิทธิพลต่อชุมชนและสังคม เราจึงให้โอกาสพวกเขาได้แสดงออกอย่างเต็มที่ และเมื่อเขาสำเร็จการศึกษา พร้อมกับมีความเชื่อในพระเจ้าเราจึงสนับสนุนเขาให้ไปเรียน DTS ของวายแวมประเทศไทย หลังจากนั้นให้เขารับใช้งานของพระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงเรียก

สิ่งที่พันธกิจต้องการ คือ อาสาสมัคร ครูสอนภาษาอังกฤษ และStaff ผู้หญิงที่เป็นชาวต่างชาติตั้งแต่อายุ 20-30ปี ที่จบ DTS แล้ว ถ้าคุณมีหัวใจกับพันธกิจนักศึกษาของเรา มีคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้ารอคุณอยู่ที่นี้

โรงเรียน

ในตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดการอบรมขึ้นอย่างหลากหลายใน NRTCแห่งนี้ ทั้ง โรงเรียนอบรมผู้นำ โรงเรียนการนมัสการ(SOW) โรงเรียนสร้างสาวกดีทีเอสในกรุงเทพฯ และ Principles in Child and Youth Ministry (PCYM) นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่รับรองสำหรับทีมประกาศระยะสั้น มากกว่า 100 ทีมในแต่ละปี ทั้งทีมจากวายแวมเองและคริสตจักรต่างๆทั่วโลก

ติดต่อศูนย์อบรม แนนซี่ โรส – NRTC

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

ศูนย์อบรม แนนซี่ โรส – NRTC

กรุงเทพฯ

พันธกิจแคมปัส การผึกอบรม

More NRTC

เชื่อมต่อกับ ศูนย์อบรม แนนซี่ โรส

ศูนย์อบรม แนนซี่ โรส – NRTC on Facebook

แบ่งปัน