สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

มิชชันแอดเวนเจอร์

มิชชันแอดเวนเจอร์

คุณกำลังมองหาสิ่งท้าทายกลุ่มอนุชนของคุณให้ตระหนักถึงสิ่งจำเป็นในโลกของการรับใช้หรือไม่? คุณต้องการที่จะเห็นกลุ่มอนุชนของคุณได้รับแรงบันดาลใจด้วยการทุ่มเทในการรับใช้อย่างมีภาระใจและอย่างกระตือรือร้นหรือเปล่า?
ให้คณะอนุชนนานาชาติได้มีโอกาสช่วยเหลือคุณโดยมิชชัน แอดเวนเจอร์

มิชชันแอดเวนเจอร์เป็นอีกพันธกิจหนึ่งของคณะอนุชนนานาชาติ (วายแวม) โดยโปรแกรม 10 วันที่ประกอบด้วยการฝึกอบรมด้านการประกาศอย่าง และการรับใช้ด้วยจิตวิญญาณจากผู้สอนที่มีคุณสมบัติ ตามด้วยการออกประกาศ 6 วันในวัฒนธรรมที่ต่างกันออกไป

เราทำอะไร

กลุ่มอนุชนของคุณจะได้รับอะไร

การประกาศนั้นประกอบด้วย

ทีมของคุณจะไม่มองว่าเจ้าหน้าที่ของเราเป็นผู้ทำพันธกิจ เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเรา เพื่อให้คุณเป็นผู้ออกไปทำพันธกิจอย่างเต็มที่

ติดต่อ

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

มิชชันแอดเวนเจอร์

เชียงใหม่

แบ่งปัน