สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

วายแวมกาญจนบุรี

วายแวมกาญจนบุรี

กาญจนบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันตกของไทย หลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากภาพยนต์เรื่อง “สะพานแม่น้ำแคว” ในปี 1950 สะพานสายนี้เชื่อมเข้าระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะ โดยสร้างขึ้นโดยกองรบของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โครงการสร้างครั้งนี้สังเวยชีวิตคนงานไปกว่า 80,000 คน บรรดาเชลยศึกอีก 13,000 คนและทหารของญี่ปุ่นกว่าพันๆ คน ครึ่งค่อนศตวรรษต่อมา วายแวมประเทศไทยเกิดนิมิตที่จะเห็นสะพานที่ต่างขึ้นในจังหวัดนี้ สะพานแห่งใหม่ถูกสร้างเพื่อนำชีวิตอันเกิดจากข่าวประเสริฐของพระเยซูมาสู่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ช่วยนำชีวิตให้รอดพ้นแทนการคร่าชีวิตจากไป

ในวันนี้เส้นทางชนบทที่ขรุขระ ป่ารกชัฏ และภูเขาแม่น้ำแห่งกาญจนบุรีดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่าหลายพันเข้ามาแต่ละปี เพราะเป็นแหล่งของน้ำตกอันเก่าแก่และวิถีชีวิตล่าสัตว์ป่าที่งดงามที่สุดของไทย แม้ว่าจะเป็นที่ๆ สวยงาม แต่คนกว่า 800,000 ชีวิตยังรอคอยประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าผู้ที่สร้างพวกเขาและสิ่งต่างๆ นานารอบตัว

“จงกลับไปบ้านและบอกผู้อื่นว่าพระเจ้าได้ช่วยเจ้ามากเพียงไร” ลูกา 8:39

ไม่นานนักหลังจากที่เป็นคริสเตียนในปี 1996 อรุณ ภูมิรินทร์ (แถวหลัง ทางขวา) ชายหนุ่มที่มีภูมิลำเนาในกาญจนบุรี เริ่มต้นความฝันของการเปลี่ยนแปลงที่พระเยซูจะทำให้เกิดขึ้นได้ที่บ้านของตน อรุณและภรรยา “แป้ง” (เสื้อสีแดง) ได้เริ่มพันธกิจใหม่ของวายแวมประเทศไทยในแถบตะวันตกของไทยเมื่อเดินมีนาคม 2003

พวกเขาได้เห็นการทำงานของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของพ่อแม่ของแป้งผ่านทางความเชื่อของพวกเขาแล้ว และตอนนี้พวกเขาก็เชื่อว่าพระเจ้าเรียกให้พวกเขาออกไปทำโครงการใหม่ด้วยการนำข่าวประเสริฐของพระเจ้ามาสู่ครอบครัวของอรุณที่หมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งติดกับเขตชายแดนของประเทศพม่า พ่อและแม่ของแป้ง (แอ๊ดและนุช ภาพด้านซ้าย) ซึ่งเป็นคนที่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณได้ร่วมการผจญภัยในครั้งนี้ด้วย ความตื่นเต้นต่อการแบ่งปันถึงส่ิงที่พระเจ้าทำในชีวิตของพวกเขาเป็นตัวผลักดันพวกเขา

วายแวมกาญจนบุรี-เป้าหมาย

วายแวมกาญจนบุรี - นิมิตระยะยาว

วายแวมกาญจนบุรี - ความจำเป็นและฝันของอนาคต


YWAM Kanchanaburiหัวข้ออธิษฐาน

ติดต่อวายแวมกาญจนบุรี

วายแวมกาญจนบุรี
อรุณ และแป้ง
ตู้ปณ. 20
ทุ่งเศรษฐี
กรุงเทพฯ 10263

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

วายแวมกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

การประกาศ การบุกเบิกคริสตจักร การพัฒนาชุมชน

แบ่งปัน