สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

กิ่งก้าน

กิ่งก้าน

พันธกิจของเรามุ่งเน้นในด้านการสร้างสาวกท่ามกลางชุมชนนักศึกษาในจังหวัดเชียงราย ด้วยการช่วยให้วัยรุ่นไทยได้เติบโตในความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูและกับคนอื่นๆ การเตรียมพวกเขาให้รับใช้ซึ่งกันและกันด้วยของประทานและความสามารถที่พวกเขามี เราทุ่มเทต่อการสร้างสาวก การนมัสการร่วมกันเป็นกลุ่มตลอดจนการใช้เวลาเป็นกลุ่มและการออกประกาศข่าวประเสริฐ

สิ่งที่เราทำ

  1. สร้างสาวกด้วยการติดตามอย่างใส่ใจ มีชั้นเรียนพระคัมภีร์ การให้คำปรึกษา / ให้การบำบัดและรักษาภายในจิตใจ การฝึกความเป็นผู้นำ ใช้เวลาอธิษฐานและวิงวอน
  2. มีค่ายการประกาศประกอบกับการรับทีมประกาศมาร่วมงาน
  3. ร้านแอทพีซ (ศูนย์นักศึกษา / ร้านขายเบเกอร์รี่และสมูธตี้)
  4. งานเลี้ยงคืนของการสร้างความสัมพันธ์
  5. มีคริสตจักร (เราฝึกและให้กำลังใจแก่นักศึกษาให้แบ่งปันคำพยานและพระคัมภีร์ ให้นำนมัสการ ให้อธิษฐานและให้กำลังใจต่อกันและกัน)
  6. มีวงนมัสการที่ชื่อว่า “กิ่งก้าน”

ติดต่อกิ่งก้าน

เจสสี และอวบ ฟอร์ด
ตู้ปณ. 25
บ้านดู่
เชียงราย 57100

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

กิ่งก้าน

เชียงราย

พันธกิจแคมปัส

แบ่งปัน