สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

ชนกลุ่มน้อย

ชนกลุ่มน้อย

ประเทศไทยประกอบไปด้วยหลากหลายชนเผ่า และชนกลุ่มน้อย ซึ่งชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบเป็นเวลาหลายพันปีด้วยกัน บ่อยครั้งที่เขาเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้รับสัญชาติตามดั้งเดิมของพวกเขา

ชนเผ่าหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีภาษา,ขนธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของพวกเขาเอง และนั้นเป็นเหตุให้การทำพันธกิจกับชนกลุ่มน้อยจึงแตกต่างกับคนไทยส่วนมาก

วายแวมประเทศไทยจึงคิดคนวิธีการสื่อสารเรื่องข่าวประเสริฐให้กับชนกลุ่มชนที่มีความหลากหลายเหล่านี้โดยที่จะไปถึงยังที่ที่พวกเขาอยู่และนั้นหมายถึงการสื่อสารที่ตรงกับวัฒนธรรมและโลกทัศน์ของพวกเขา เพราะว่าชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ไม่ได้พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นพันธกิจที่ทำงานกับชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ต้องออกจากเขตชายแดนและรักชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ในที่ที่เขาอาจจะอยู่

ชนกลุ่มน้อย 3 กลุ่มใหญ่ที่วายแวมประเทศไทยทำงานด้วยคือ ฉาน, กระเหรี่ยงและอาข่า

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนกลุ่มเหล่านี้และวายแวมประเทศไทยมีส่วนรับใช้เขาเหล่านี้ และคุณสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างไรกรุณาดูที่ลิงค์ที่ต่อไปยังพันธกิจนั้นๆ

ชนกลุ่มน้อย