สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

โรงเรียนการสร้างสาวก

YWAM DTS – พิษณุโลก

โรงเรียนการสร้างสาวก

เกี่ยวกับ พิษณุโลก DTS

โรงเรียนการสร้างสาวก(DTS) เป็นหลักสูตรการอบรม ระยะเวลา 5 เดือน ภายใต้คณะอนุชนนานาชาติ(YWAM) ด้วยค่านิยมของ DTS ที่ว่า "รู้จักพระเจ้า และทำให้พระองค์เป็นที่รู้จัก"

มีการอบรม 12 สัปดาห์ ในDTS เรามีวิทยากรจากนานาชาติ และจากประเทศไทย เป็นผู้สอนและแบ่งปันกับเรา ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์ และเราจะออกไปประกาศเรื่องราวความรักของพระเจ้ากับคนไทย รวมถึงประชาชาติต่างๆ

ภาคทฤษฎี

3 เดือนแรก เราจะพักอาศัยและเรียนรู้ร่วมกันที่พิษณุโลก ในช่วงภาคทฤษฎี วิทยากรของเราจะมาแบ่งปันในแต่ละสัปดาห์ เพื่อช่วยเราเติปโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้า คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของคุณ และเราจะให้อุปกรณ์ที่คุณจะนำออกไปใช้เพื่อแบ่งปันความเชื่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บางส่วนของหัวข้อที่เราจะเรียนรู้ร่วมกัน:

เรามีช่วงเวลานมัสการ และอธิษฐาน กลุ่มย่อย การให้คำปรึกษา และสร้างสาวกแบบ หนึ่ง ต่อ หนึ่ง การรับใช้ด้วยการปฏิบัติ การอกกทำพันธกิจในชุมชนของแต่ละสัปดาห์ และร่วมสร้างชุมชนแห่งความสุข และสนุกสนานร่วมกัน และหลังจากนั้นเราร่วมกันออกประกาศในช่วงภาคปฏิบัติ ระยะเวลา 2 เดือน

ภาคปฏิบัติ

DTS Phitsanulok Outreachเราเน้นเกี่ยวกับงานมิชชั่น การประกาศกับกลุ่มคนที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง และเราจะช่วยคุณให้มีส่วนร่วมในการฝึกฝนเกี่ยวกับการประกาศ การทำพันธกิจกับคนกลุ่มเหล่านี้ในช่วงภาคปฏิบัติ คุณจะเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันเกี่ยวกับพระเยซู กับคนที่เชื่อในพุทธศาสนา มุสลิม ฮินดู หรืออื่นๆ และคุณจะมีส่วนเป็นผู้นำแผ่นดินของพระเจ้าลงมาเหนือประเทศไทย และที่อื่นๆ

ประเทศที่เราเน้นคือ ประเทศไทย ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชีย

ใครที่สามารถเข้าร่วมใน DTS ?

DTS นี้สำหรับทุกๆคนที่พร้อมอยากจะรับการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ลึกซึ้งและสนิทสนมมากขึ้น คนที่อยากเติบโต และปรารถนาจะให้พระเจ้าใช้ผ่านชีวิตของเขาเพื่อทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จักท่ามกลางประชาชาติต่างๆ

เข้ามาร่วมในการอบรมกับเราที่พิษณุโลกในครั้งนี้! 

ที่ไหน

จ.พิษณุโลก ประเทศไทย

เมื่อไหร่

กันยายน 2561

ค่าใช้จ่าย

ประเทศในกลุ่ม A = 130,000 บาท
ประเทศในกลุ่ม B = 65,000 บาท
ประเทศในกลุ่ม C = 50,000 บาท 

(สามารถดูได้ว่าประเทศของคุณอยู่ในหมวดไหน คลิกที่นี่)

สมัครอย่างไร

Apply online now. เมื่อคุณกดตกลงในใบสมัครของคุณ เราจะติดต่อกลับและให้รายละเอียดเพิมขึ้น โดยเร็วเท่าที่เป็นไปได้(เพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณมากที่สุด)

ติดต่อโรงเรียนการสร้างสาวก

ตู้ ปณ. 82
พิษณุโลก
พิษณุโลก 65000

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

โรงเรียนการสร้างสาวก

พิษณุโลก

การผึกอบรม

Upcoming DTS'

แบ่งปัน