สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

โรงเรียนการสร้างสาวก

YWAM DTS – พิษณุโลก

โรงเรียนการสร้างสาวก

DTS พิษณุโลก

2 พฤศจิกายน 2563 - 4 เมษายน 2564

 
““จงขยายที่ตั้งเต็นท์ของเจ้า ขึงผ้าเต็นท์ออกกว้าง อย่ารั้งไว้ ต่อเชือกเต็นท์ และตอกหลักหมุดให้มั่นคง เพราะเจ้าจะขยายออกไปทั้งซ้ายและขวา ลูกหลานของเจ้าจะยึดกรรมสิทธิ์ของประชาชาติต่างๆ และตั้งถิ่นฐานในนครต่างๆ ที่เริศร้างของพวกเขา”
‭‭อิสยาห์‬ ‭54:2-3‬ ‭
 
คุณอยากจะรู้ไหมว่าหัวใจ และแผนการของพระเจ้าสำหรับคุณใหญ่แค่ไหน? คุณอยากจะรู้ไหมว่าพระองค์อยากจะทำผ่านคุณมากแค่ไหน? คุณอยากให้พระเจ้าใช้คุณและอวยพรผ่านชีวิตของคุณมากแค่ไหน?
 
เข้ามาร่วมกับเราในโรงเรียนสร้างสาวกครั้งนี้....แล้วคุณจะเห็นความยิ่งใหญ่ ความงดงาม พระสิริของพระเจ้า ที่จะทำในชีวิต และผ่านชีวิตของคุณแน่นอนในฤดูกาลที่มาถึงนี้...เราตื่นเต้นที่จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ และเราพร้อมที่จะเดินร่วมไปกับคุณ!!!
 
 
โรงเรียนการสร้างสาวก(DTS) เป็นหลักสูตรการอบรม ระยะเวลา 5 เดือน ภายใต้คณะอนุชนนานาชาติ (YWAM) ด้วยค่านิยมของ DTS ที่ว่า “รู้จักพระเจ้า และทำให้พระองค์เป็นที่รู้จัก”
 

ภาคทฤษฎี

 3 เดือนแรก เราจะพักอาศัยและเรียนรู้ร่วมกันที่พิษณุโลก ในช่วงภาคทฤษฎี วิทยากรของเราจะมาแบ่งปันในแต่ละสัปดาห์ เพื่อช่วยเราเติปโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้า คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของคุณ และเราจะให้อุปกรณ์ที่คุณจะนำออกไปใช้เพื่อแบ่งปันความเชื่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
บางส่วนของหัวข้อที่เราจะเรียนรู้ร่วมกัน:
 

ภาคปฏิบัติ

2 เดือนหลัง เราเน้นเกี่ยวกับงานมิชชั่น การประกาศกับกลุ่มคนที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง และเราจะช่วยคุณให้มีส่วนร่วมในการฝึกฝนเกี่ยวกับการประกาศ การทำพันธกิจกับคนกลุ่มเหล่านี้ในช่วงภาคปฏิบัติ คุณจะเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันเกี่ยวกับพระเยซู กับคนที่เชื่อในพุทธศาสนา มุสลิม ฮินดู หรืออื่นๆ และคุณจะมีส่วนเป็นผู้นำแผ่นดินของพระเจ้าลงมาเหนือประเทศไทย และประชาชาติต่างๆ
ประเทศที่เราเน้นคือ ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า และอื่นๆ
 

ใครที่สามารถเข้าร่วมใน DTS ?

DTS นี้สำหรับทุกๆคนที่พร้อมอยากจะเดินในฐานะสาวกที่แท้จริงของพระเยซู และหิวกระหายอย่างสุดใจที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ลึกซึ้งและสนิทสนมมากขึ้น คนที่อยากเติบโต และปรารถนาจะให้พระเจ้าใช้ผ่านชีวิตของเขาเพื่อทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จักท่ามกลางประชาชาติต่างๆ
เข้ามาร่วมในการอบรมกับเราที่พิษณุโลกในครั้งนี้!
 
ราคาเท่าไหร่
 
ค่าใช้จ่ายสำหรับ ดีทีเอส พิษณุโลกคือ:
65,000 บาท สำหรับประเทศไทย, เวียดนามและอื่น ๆ
$4,000 ดอลลาร์ สำหรับอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กรุณาติดต่อเราสำหรับค่าใช้จ่าย สำหรับประเทศอื่น ๆ
เมื่อคุณกดตกลงในใบสมัครของคุณ เราจะติดต่อกลับและให้รายละเอียดเพิมขึ้น โดยเร็วเท่าที่เป็นไปได้(เพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณมากที่สุด)
 

สมัครอย่างไร

เมื่อคุณกดตกลงในใบสมัครของคุณ เราจะติดต่อกลับและให้รายละเอียดเพิมขึ้น โดยเร็วเท่าที่เป็นไปได้(เพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณมากที่สุด) สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ywamphitsanulok.org หรือ www.ywamthai.org/dts/Phitsanulok

ติดต่อโรงเรียนการสร้างสาวก

ตู้ ปณ. 82
พิษณุโลก
พิษณุโลก 65000

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

โรงเรียนการสร้างสาวก

พิษณุโลก

การผึกอบรม

Upcoming DTS'

แบ่งปัน