สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

โรงเรียนการสร้างสาวก

YWAM DTS – พิษณุโลก

โรงเรียนการสร้างสาวก

DTS พิษณุโลก

โรงเรียนการสร้างสาวกพิษณุโลก 

 

3 พฤศจิกายน 2567 – 4 เมษายน 2568 

ดำเนินในความเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสต์

เอเฟซัส 4:1-3

 

พร้อมสำหรับสิ่งใหม่หรือยัง? หากคุณกำลังสงสัยว่าพระเจ้ามีอะไรจะเปิดเผยให้มากกว่านี้อีกไหม? อาจมีความรู้ว่าพระเจ้ากำลังนำไปในทิศทางใหม่? หรือเป็นฤดูการที่ที่มีความหิวกระหายที่จะมีความสัมพันธ์ที่สึกซึ่งกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น? 

 มาค้นหาก้าวต่อไปของคุณในพระองค์ผ่านทางการได้รับการสร้างให้เป็นสาวกและประสบการณ์ในงานพันธกิจ - โรงเรียนการสร้างสาวก 

 DTS เป็นโรงเรียนฝึกอบรมคริสเตียนเต็มเวลาและมีระยะเวลาเรียน 6 เดือนประกอบด้วยช่วงการเรียนแบบเข้มข้น 3 เดือนตามด้วยการทำพันธกิจไปยังประเทศต่างๆเป็นเวลา 3 เดือน

 

การเรียนในห้องเรียน - รู้จักพระเจ้ามากขึ้น

คุณกำลังค้นหาประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณตลอดไปหรือไม่? การเรียนรู้ในห้องเรียนอาจเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ: เรียนรู้จักพระเจ้าให้ดีขึ้นหยั่งรากลึกในพระองค์เรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระเจ้าดำดิ่งสู่พระคำของพระองค์และแสวงหาการทรงเรียกของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณคุณจะได้เรียนรู้ไม่เพียงแค่จากวิทยากรเท่านั้นแต่ยังมาจากการใช้ชีวิตในชุมชนและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติอีกด้วย

 

วิชาต่างๆได้แก่: การฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าหัวใจของพระบิดาอัตลักษณ์ตัวตนในพระคริสต์การทำพันธกิจพระลักษณะและธรรมชาติของพระเจ้าความสัมพันธ์การนมัสการและอื่นๆอีกมากมาย

ไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นแต่ยังเป็นการได้และสัมผัสกับพระเจ้าและยอมให้ชีวิตของเราถูกขัดเกลาโดยพระองค์

 

การออกประกาศ  - ทำให้พระองค์เป็นที่รู้จัก

การออกประกาศเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่จะได้ไปแบ่งปันข่าวประเสริฐและความรักของพระเจ้ากับผู้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์เป็นโอกาสที่จะนำทุกสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนไปปฏิบัติจริง!

เราร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นและพันธกิจต่างๆวายแวมและองค์กรต่างๆในขณะที่เราออกไปรับใช้ในงานพันธกิจเราจะได้ทำงานและรับใช้ในรูปแบบต่างๆมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายคือการทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จัก

 

ดังที่พระเยซูตรัสไว้ในมัทธิว 28:19 ว่าเหตุฉะนั้นจงไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกให้บัพติศมาพวกเขาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

 

 

ดีทีเอสวายแวมพิษณุโลกเป็นโรงเรียนสองภาษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

สมัครตอนนี้!

วันที่: 3 พฤศจิกายน 2567 – 4 เมษายน 2568 

ค่าเรียน: จะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว (รวมการเรียนในห้องเรียนและการออกประกาศ)

คุณสมบัติ:

  • 18 ปีขึ้น
  • นักศึกษาทุกคนจะต้องอาศัยอยู่ในบ้านพักวายแวมระหว่างที่มีโรงเรียน

อีเมลล์: pdts-th@ywamthailand.org

เวบไซต์: https://www.ywamphitsanulok.org/dts-phitsanulok/

โทรศัพท์: 

ภาษาไทย -> 0883690613 (โตโต้) or 0887714367 (โม)

English -> +66(0)863329754 (Stephanie)

 

สแกนเพื่อรับใบสมัคร

 

ติดต่อโรงเรียนการสร้างสาวก

ตู้ ปณ. 82
พิษณุโลก
พิษณุโลก 65000

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

Tax Deductible U.S. Donations

If you wish to support our ministry through tax deductible donations, please send checks payable to "YWAM Montana" to:
"YWAM Montana, 501 Blacktail Rd., Lakeside, MT 59922, U.S.A.".
Please don't write anything else on the check and include a separate note indicating that your donation is for " โรงเรียนการสร้างสาวก".

โรงเรียนการสร้างสาวก

พิษณุโลก

การผึกอบรม

เชื่อมต่อกับ โรงเรียนการสร้างสาวก – DTS

โรงเรียนการสร้างสาวก on Facebook โรงเรียนการสร้างสาวก Website

Upcoming DTS'

แบ่งปัน