สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

โรงเรียนสร้างสาวกของครีเอท อินเตอร์เนชั่นนอล – DTS

YWAM DTS – เชียงใหม่

โรงเรียนสร้างสาวกของครีเอท อินเตอร์เนชั่นนอล – DTS

อยากให้ชีวิตของคุณเองนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกใบนี้ไหม? คุณมีความตั้งใจที่จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้าและผสมผสานความรักของคุณเข้ากับสื่อและศิลปะเพื่อแบ่งปันข่าวประเสริฐ คุณอยากที่จะประกาศอย่างเกิดประสิทธิผลให้กับคนที่ไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐในโลกนี้ไหม? ถ้าเช่นนั้นแล้ว โรงเรียนการสร้างสาวก(ดีทีเอส) ของครีเอท อินเตอร์แนชั่นนอลในเชียงใหม่ก็เป็นโรงเรียนสำหรับคุณเลยทีเดียว

ในยุคที่หนัง การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว ศิลปะการถ่ายภาพกลายเป็นสิ่งที่รักและมีชื่อเสียงแล้วทำไมเราจะละเลยในการใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้พระสิริของพระเจ้าฉายแสง การอยู่และเรียนรู้ในเมืองหนึ่งของทวีปของเอเชียที่รายรอบด้วยเพื่อนบ้านที่ไม่เคยได้ยินเรื่องข่าวประเสริฐของพระเจ้าและมีโอกาสงามๆ สำหรับการประกาศข้ามวัฒนธรรม พบหน้าของพระเจ้า ให้เรา "ฉีกออกจากความธรรมดา" และทำให้พระมหาบัญชาของพระเยซูสำเร็จด้วยการสร้างสาวกท่ามกลางทุกชนชาติ "ทุกเผ่าพันธ์ ทุกภาษาและทุกคน" พระองค์ตรัสเช่นนี้ (วิวรณ์ 5:9)

หมวดนิมิตและคำนิยามของพันธกิจ

โรงเรียนดีทีเอสของครีเอท อินเตอร์เนชั่นนอลตรงใจกลางเชียงใหม่เป็นการแสวงหาหัวใจของพระเจ้าให้แก่ผู้ที่ไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐในโลกนี้ และใช้การสื่อสารในรูปแบบเทคโนโลยีแบบใหม่ในยุคปีศษวรรษที่ 21 เพื่อแบ่งปันข้อความเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระเจ้า เราจะเผชิญหน้าต่อหน้ากับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเข้าใจถึงหัวใจของพระองค์สำหรับประชาชาติ และเรียนรู้ว่าจะสื่อสารข่าวประเสริฐกับวัฒนธรรมตรงกันข้ามอย่างไร

โรงเรียนเริ่มด้วยการเรียนในชั้นเรียนเป็นเวลา 12 อาทิตย์ในเชียงใหม่ เราจะเรียนและมีประสบการณ์ถึงความแสนดีของพระเจ้าในพระลักษณะและธรรมชาติของพระองค์ หัวใจของพระบิดา การยกโทษและการสารภาพบาป การวิงวอนและการได้ยินเสียงของพระเจ้า สงครามฝ่ายวิญญาณ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมและการยอมจำนน สื่อในด้านการประกาศและงานรับใช้ พอๆ กับการวางรากฐานค่านิยมของวายแวมและของครีเอทอินเตอร์เนชั่นนอล เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือการมีความสัมพันธ์สนิทแนบแน่นกับพระองค์และการส่งเสริมให้เติบโตอย่างเกิดผล ความสัมพันธ์กับพระเจ้าในแบบที่เปี่ยมด้วยพลัง นักเรียนจะเติบโตในด้านการทุ่มเท การเป็นผู้รับใช้และผู้อารักขาที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้อื่น การแบ่งปันความเชื่อ การเติมเต็มแผนการและเป้าหมายที่พระเจ้าออกแบบมาอย่างพิเศษสำหรับตัวคุณเอง ล้วนแล้วแต่เป็นการเอาไปประยุกต์ใช้ส่วนตัวทั้งนั้น ไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลอีกต่อไป

จากนั้นเราจะมุ่งหน้าไปสู่ "ประชาชาติ" ในการออกประกาศกับวัฒนธรรมตรงกันข้ามกับกลุ่มคนที่ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐของพระองค์ ใช้เทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21 ให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นเช่น อินเตอร์เนต วิดีโอที่แพร่ขยายอย่างรวดเร็ว และสื่อเคลื่อนที่ต่างๆ เราจะแบ่งปันเกี่ยวกับพระเยซูจากไอพอดของเราและมือถือ หรือเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างสาวกเพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรักของพระคริสต์ ยอมให้พระองค์ใช้เรา คาดหวังว่าพระเจ้าจะใช้คุณ

สิ่งจำเป็นเริ่มต้น

ความชำนาญในด้านภาษาอังกฤษ - อาจจะมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

Credits

คอร์สซีไอดีทีเอส เป็นคอร์สที่จดทะเบียนกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ (ยูออฟเอ็น) และได้รับเครดิตจากอย่างสมบูรณ์จากยูออฟเอ็นที่จะเป็นคอร์สที่จำเป็นสำหรับนักเรียนที่จะเรียนคอร์สอันดับสองอื่นๆ ต่อไป เท่าๆ กับการมาเป็นเจ้าหน้าที่เต็มเวลาของครีเอท

ติดต่อโรงเรียนสร้างสาวกของครีเอท อินเตอร์เนชั่นนอล – DTS

PO Box 46 Sam Yaek Suanprung PO
A.Muang
Chiang Mai 50201
Thailand

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

โรงเรียนสร้างสาวกของครีเอท อินเตอร์เนชั่นนอล – DTS

เชียงใหม่

การผึกอบรม สื่อแบบสร้างสรรค์

เชื่อมต่อกับ โรงเรียนสร้างสาวกครีเอท

โรงเรียนสร้างสาวกของครีเอท อินเตอร์เนชั่นนอล – DTS Website

Upcoming DTS'

แบ่งปัน