สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

โรงเรียนการสร้างสาวก

YWAM DTS

โรงเรียนการสร้างสาวก

โรงเรียนการสร้างสาวก ตั้งเป้าที่จะเตรียมผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และช่วยคนให้รู้จักพระเจ้าในระดับลึกและมีความหมายมากยิ่งขึ้น เป้าหมายคือการที่ช่วยสร้างและหล่อหลอมลักษณะที่ดีของคริสเตียน และขณะเดียวกันก็ปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า และ ระหว่างนักเรียนกับครอบครัว รวมทั้งเพื่อน ตามหลักพระคัมภีร์

เราเน้นเรื่องการพัฒนาชีวิตประจำวันที่เดินกับพระเจ้า มากกว่าที่เพิ่มพูนความรู้ หรือข้อมูลในสมองเท่านั้น โดยการฝึกอบรมนี้เราปรารถนาที่จะเห็นทุกคนได้พัฒนาการมีความสัมพันธ์ที่แน้นแฟ้นมากขึ้นกับพระเจ้า การมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ามีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

จากการสอนของวิทยากร และในสิ่งแวดล้อมทีเราจัดให้นักเรียนโดยการใช้ชีวิตร่วมกัน ดีทีเอสได้ท้าทายนักเรียนที่จะต้องรู้จักพระเจ้าอย่างสนิทสนม ดีทีเอสนำนักเรียนให้เรียนรู้นอกห้องเรียนสู่โลกแห่งการสร้างให้เป็นสาวกที่แท้จริง เผชิญกับสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นที่ซึ่งนักเรียนสามารถนำหลักการที่ได้เรียน มาประยุกต์ใช้จริง กับบททดสอบต่าง ๆในชีวิต

การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และรับรู้ถึงสิ่งต่างที่เกิดขึ้น ๆระดับนานชาติ เป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำใน ดีทีเอส เราปรารถนาที่จะเห็นนักเรียนตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าที่ไปสู่ที่ต่าง ๆทั่วโลกและสร้างบรราดาประชาชาติให้เป็นสาวก มีการเน้นย้ำอย่างมากคือการพัฒนาให้นักเรียนมีลักษณะของพระเจ้า และดีทีเอสก็ยังเป็นขั้นแรกของผู้ที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่วายแวมระดับนานาชาติ ต่อไป

ไม่จำเป็นว่าทุกคนเมื่อจบดีทีเอสจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของวายแวม ผู้เข้าร่วมดีทีเอสหลายคนได้ใช้เวลาช่วงหนึ่งในชีวิตที่จะให้เวลาเต็มที่ และพิจารณา ถึงการทีพระเจ้าอาจจะเรียกให้เขาเหล่านั้นเข้าร่วมกับพันธกิจคริสเตียน สำหรับผู้ที่เลือกที่จะเข้าร่วมรับใช้กับวายแวม โดยการจบดีทีเอสโดยสมบูรณ์ทำให้เขามีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นเจ้าหน้าวายแวมในส่วนต่าง ๆได้เป็นร้อย เป็นพันอย่างผ่านทางวายแวมนานาชาติ และหลังจากที่จบดีทีเอสโดยสมบูรณ์แล้ว นักเรียนยังสามารถที่จะรับการฝึกอบรมอื่น ๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง มหาวิทยาลัยนานาชาติ ของวายแวมเป็นผู้จัดเตรียมการฝึกอบรมเหล่านั้น

คำขวัญ ของวายแวม คือ รู้จักพระเจ้า และทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จัก และนี่ก็เป็นเป้าหมายของดีทีเอสด้วย


ทรงเป็นพระเจ้าของทุกคน

โคโลสี 1:15-20

โดยการฝึกอบรมดีทีเอสนี้ เราปรารถนาที่จะเห็นสังคมของเรามีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น เราอยากเห็นมาตรฐานของพระเจ้าในทุกส่วนต่างๆ ของสังคม ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล ครอบครัว การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ คริสตจักร การสื่อสารและศิลปแขนงต่างๆ สถาบันทางสังคมเหล่านี้เป็นของพระเจ้า และทุกคนควรจะได้เห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ใด - พระเจ้าของทุกคน

ที่จะให้คุณค่ากับสิ่งที่พระเจ้าให้คุณค่า และที่จะเรียนรู้ในส่วนของเราที่อยากจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าลงมา


หัวข้อใหญ่ที่สอนใน ดีทีเอส


ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับดีทีเอสในประเทศไทย สามารถดูได้ที่ เวบ เพจของแต่ละที่ คลิกที่ขวามือ หรือติดต่อเราที่ วายแวมประเทศไทย

โรงเรียนการสร้างสาวก

การผึกอบรม

Upcoming DTS'

แบ่งปัน

Find Your Spot: