สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

วายแวมชัยภูมิ

หัวใจที่มีเพื่อพระเจ้า

วายแวมชัยภูมิ

พันธกิจวายแวมชัยภูมิทำงานในหมู่บ้าน สร้างความสัมพันธ์ผ่านฟุตบอล ค่ายภาษาอังกฤษ และแบ่งปันความรักของพระเยซูเพื่อที่จะเห็นชีวิตและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง

แรมอยากเห็นผู้คนมีความรอดเหมือนที่แรมมี อยากที่จะประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปทุกชนชาติที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้า และอยากให้ทุกคนนมัสการพระเจ้าและมีชีวิตที่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง และในทุก ๆ ที่แรมไปนั้น ที่นั่น เขาจะได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้า ในคนที่ทุกข์ใจ คนที่มีปัญหาในชีวิต คนที่ไม่มีใครสนใจ ห่างไกลจากในเมือง คนที่มองตัวเองไม่มีค่า คนที่โลกใช้การไม่ได้ แรมอยากจะนำคนเหล่านั้นมาถึงพระเจ้าและให้เขารู้ว่าเขามีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีโดยเข้าช่วยในด้านการประกาศ เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน หมู่บ้านที่ที่เราอยู่ โดยตั้งเป็นศูนย์ประกาศที่ครบวงจรในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นศูนย์สอนภาษาอังกฤษ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ ศูนย์กีฬาในหมู่บ้าน สร้างความสัมพันธ์ที่โรงเรียน และชุมชน หมู่บ้าน นำความรู้เข้าสู่หมู่บ้านโดยการนำข่าวดีมาถึงพวกเขาและสิ่งสำคัญแรมอยากให้เขาที่จะรับใช้พระเจ้ารู้จักพระเจ้าและรักพระเจ้ามีหัวใจที่จะให้กับพระเจ้าไว้วางใจในพระเจ้าในทุกสถานการณ์ สิ่งสำคัญมีหัวใจในการนมัสการพระเจ้า และอยากให้เขาได้รู้จักกับผู้สร้างชีวิตเขาที่แท้จริง ที่ช่วยเขาให้รอดพ้นจากบาปผิดได้

พระเจ้าอวยพระพร
    แรม & หนั่น
  วายแวมชัยภมิ

ติดต่อวายแวมชัยภูมิ

YWAM Chaiyaphum
64/2 ม.10 ต. หนองบัวบาน
อ. จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
36130 ประเทศไทย

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

วายแวมชัยภูมิ

ชัยภูมิ

การประกาศ การบุกเบิกคริสตจักร เด็กในภาวะเสี่ยง พันธกิจกีฬา

แบ่งปัน