สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

พันธกิจในกรุงเทพฯ

พันธกิจในกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ภายในบริเวณ “หน้าต่าง 10/40” เป็นเมืองในที่ราบด้วยจำนวนประชากรกว่าเก้าล้านคน ซึ่งถูกตั้งเป็นราชธานีตั้งแต่พ.ศ. 1782 โดยรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี กรุงเทพฯ ไม่เพียงเป็นที่รู้จักกันในเรื่องที่เป็นเมืองหลวงที่ร้อนที่สุดในโลกเท่านั้น กรุงเทพฯ ยังเป็นที่รู้จักในด้านการผสมผสานวัฒนธรรม อาหารและผู้คน ชื่อของเมืองกรุงเทพมหานครเดิมทีมาจากคำว่า “บางมะกอก” คือพื้นที่ที่มีต้นมะกอกอยู่เยอะ และยังหมายถึงพื้นที่ดั้งเดิมตรงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดสายยาวตรงใจกลางเมือง คนไทยรู้จักเมืองบางกอกด้วยคำว่า “กรุงเทพฯ” คือ “เมืองแห่งเทวดา” ไม่ว่าคุณจะเรียกเมืองนี้ด้วยชื่ออะไรก็ตาม กรุงเทพฯ คือเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เพียงเท่านั้นกรุงเทพฯ ถูกนับว่าเป็นเมืองที่ความมึดปกคลุมในฝ่ายวิญญาณเช่นกัน

ตามหลักความจริงที่ว่ากรุงเทพฯ เป็นใจกลางทางยุทธศาสตร์จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญว่าทำไมไม่มีเพียงแต่ สำนักงานใหญ่ ของวายแวมประเทศไทยเท่านี้ที่ตั้งขึ้นที่นี่ แต่ยังคงมีพันธกิจอื่นๆ ตั้งอยู่รายรอบด้วย เราขอเชิญคุณให้ค้นหาว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรผ่านทางพันธกิจของวายแวมประเทศไทยที่มีมากมายในกรุงเทพฯ อย่าพลาดโอกาสล่ะ!

พันธกิจในกรุงเทพฯ

แบ่งปัน