รักชาวพุธ

Central Conferenceภารกิจของวายแวมคือ “รู้จักพระเจ้าและทำให้พระเจ้าเป็นที ่รู้จัก” ไม่ว่าเราทำงานในด้านการประกาศ การฝึกอบรม หรือพันธกิจเมตตา การที่จะทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จักในประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญของการทรงเรียกของเรา ในประชากร 65 ล้านคนของประเทศไทย 95 เปอร์เซ็นเรียกตัวเองว่า ชาวพุทธ ดังนั้นการทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จักในที่นี่คือ การหยิบยื่นความรักของพระเจ้าให้กับพวกเขา

หัวข้อสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่ภาคกลาง ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนนี่เอง คือ “รักชาวพุธ” หนึ่งในไฮไลท์ของผมในครั้งนี้คือ เราได้เดินทางไปอธิษฐานวิงวอนเผื่อชาวพุทธที่บริเวณวัด นี่คือบางสิ่งที่เราได้อธิษฐานเผื่อ: อธิษฐานเผื่ออิสระภาพในความสัมพันธ์กับชาวพุทธ และความรักที่ลึกซึ้งมากขึ้นต่อพวกเขาเราพบว่ามีคนจำนวนมากท่ามกลางพวกเราที่เคยเป็นชาวพุทธและได้ตัดสินใจโดยไม่ได้ยังคิดที่จะออกจากความสัมพันธ์ของชุมชนชาวพุทธที่เคยอยู่ การใช้เวลาพูดคุยกับพระที่วัดและการอธิษฐานเผื่อแม่ชี เปรียบเสมือนการซ่อมสะพานระหว่างเรา ซึ่งมันได้หักพังไปแล้วและยากที่จะข้ามไป

อธิษฐานเผื่อวิธีสร้างสรรค์ที่จะแนะนำชาวพุทธให้รู้จักกับพระเยซู จากตัวอย่างของเปาโลในกิจการ 17 เราถามคำถามว่า “จะมีกุญแจสำคัญอะไรในคำสอนของชาวพุทธที่จะสามารถใช้เป็นเสมือนสะพานที่จะสื่อสารพระกิตติคุณเพื่อชาวพุทธจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น” เราได้พิจารณาเรื่องราวที่หลายคนเชื่อเกี่ยวกับการพยากรณ์ถึงพระเยซูของพระพุทธเจ้าเมื่อ 500 ปี ก่อนพระเยซูทรงบังเกิด และเราตระหนักว่าเป็นความรักของเราเท่านั้น – ไม่ใช่ความสามารถโต้แย้งเกี่ยวกับข้อมูล – ที่จะทำให้โลกรู้ว่าพระเยซูทรงส่งเรามาให้พวกเขา

สำหรับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน และครอบครัว ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่คนไทยมีเพื่อนที่เป็นชาวพุทธหรือครอบครัวที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า หลายคนในกลุ่มเราเจาะจงที่จะอธิษฐานเพื่อผู้เป็นที่รัก และเราได้สร้างประวัติศาสตร์เมื่อ หน่อย พรมทรรศ ซึ่งดังเดิมเป็นพุทธ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการของวายแวมภาคกลางคนใหม่ หน่อยรับพระเยซูเมื่ออายุได้ 17 ปี และได้เติบโตขึ้นมาทั้งในคริสตจักรไทยและวายแวม เมื่อไม่กี่ปีมานี่เองหน่อยได้บุกเบิกงานของวายแวมในบ้านเกิดของเขาที่ราชบุรี และได้นำสมาชิกในครอบครัวบางคนมารู้จักพระคริสต์

ในกิจการ 17 เปาโลบอกว่า พระเจ้าประสงค์ที่จะให้ “มนุษย์จะได้แสวงหาพระองค์และอาจจะไขว่คว้าหาพระองค์ให้พบ แม้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลย... ก็ไม่ควรคิดว่าพระเจ้าเป็นเหมือนทอง และเงิน หรือหินที่เป็นรูปเคารพซึ่งสร้างขึ้นโดยการออกแบบและความชำนาญของมนุษย์ สมัยก่อนโน้นพระเจ้ามองข้ามความไร้เดียงสาเช่นนั้นของมนุษย์ แต่มาบัดนี้พระองค์ออกคำสั่งให้คนทั่วทุกแห่งหนกลับใจ” เราอธิษฐานเผื่อคนไทย 60 กว่าล้านคนที่เรียกตัวเองว่าชาวพุทธ ที่เขาจะหันมาหาพระเจ้า และเราปราถนาที่จะให้พระองค์ทรงใช้เราในกระบวนการเหล่านี้
 

พระเจ้าได้ส่งแรงบันดาลใจให้เรารักพี่น้องชาวพุทธอย่างที่พระองค์ทรงรักเขา และการรักเช่นนี้ก็จะ“ทำให้พระองค์ เป็นที่รู้จัก” ในประเทศไทย พระเยซูยังเป็นข่าวดีให้กับคนไทยที่จะหนีต่อการทนทุกข์ทรมานโดยการทำตามวิธีของพระพุทธเจ้า อีกไม่นานเราจะได้ยินเสียงร้องตะโกนดังๆว่า “ดูเถิด กระโจมที่พักของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางมนุษย์... พระองค์จะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขา จะไม่มีความตายหรือการอาลัยอาวรณ์ การร่ำไห้หรือความเจ็บปวดอีกต่อไป ด้วยว่าสิ่งเดิมทั้งหลายนั้นได้สูญหายไปแล้ว” วิวรณ์ 21:3-4

เจฟ โบห์ม

ผู้อำนวยการภาคกลาง
ายแวมประเทศไทย

วายแวมประเทศไทย > ข่าวสาร > รักชาวพุธ