โรงเรียนสร้างสาวกที่เน้นการทำพันธกิจกับเด็กในกลุ่มเสี่ยง

Children at Risk DTS

สถานที่ : กรุงเทพ, ประเทศไทย
วันที่ :  มกราคม –  มิถุนายน 2014
ภาษา : อังกฤษ

ได้รับการรับรองจาก UofN : ใช่ 

สถานที่สำหรับประกาศ : รอการแจ้งให้ทราบ

DTS คืออะไร?

โรงเรียนสอนอบรมการสร้างสาวก (Discipleship Training School (DTS)) เป็นโรงเรียนที่มีระยะเวลา 6 เดือนที่จะนำเราเข้าสู่ พันธกิจของคนหนุ่มสาว (YWAM) หัวใจของ DTS ก็คือ การที่เรารู้จักกับพระเจ้าและทำพระเจ้าเป็นที่รู้จัก

DTS จะเริ่มจากการเรียนในชั้นเรียน 12 สัปดาห์และในแต่ละสัปดาห์ จะมีวิทยากรทั้งจากต่างประเทศและในประเทศจะมาแบ่งปันกับเราในเรื่องต่างๆและในหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่เราจะเดินกับพระเจ้า

หัวข้อต่างๆเช่น

เรายังมีการนมัสการและอธิษฐาน การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่ออภิปราย, การสร้างสาวกแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การรับใช้ การออกประกาศในแต่ละสัปดาห์ที่ชุมชนท้องถิ่นและร่วมสนุกกับชีวิตของชุมชนต่าง หลังจากนั้นเราก็จะมีการออกประกาศ 12 สัปดาห์ ส่วนในเรื่องสถานที่นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกที

DTS นี้ตรงกับความต้องการของคุณไหม?

บาง DTS จะเน้นเจาะจงกับคนทุกคนและทุกกลุ่ม แต่ DTS ที่เน้นการทำงานกับเด็กในกลุ่มเสี่ยงได้เกิดขึ้นท่ามกลางหัวใจของพระเจ้าที่มีต่อเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งกลุ่มเด็กเหล่านี้ขาดการศึกษา และเรื่องสุขอนามัย กลุ่มเด็กที่มีความยากจนและไม่มีสิทธิเหมือนกับคนอื่นๆ เด็กกำพร้า เด็กข้างถนน เด็กที่อยู่ในกลุ่มของกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ และเด็กทุกคนที่ไม่รู้จักความรักของพระเจ้าที่เป็นพระบิดาของเขา

เป้าหมายของเราไม่เพียงแค่รู้จักหัวใจของพระบิดาที่มีต่อเด็กในกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น แต่จะนำความรักนั้นออกมาผ่านทางการกระทำและในทางที่เราได้รับความรักนั้นและด้วยความเข้าใจ

มาร่วมกับเรา เราเชิญคุณและต้อนรับคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่จะไปถึงหัวใจของพระเจ้า

School Fees & Policies

For details on the school fees and policies, download our school fees and financial policy docoment.

 

วายแวมประเทศไทย > โรงเรียนการสร้างสาวก > โรงเรียนสร้างสาวกที่เน้นการทำพันธกิจกับเด็กในกลุ่มเสี่

Email โรงเรียนสร้างสาวกที่เน้นการทำพันธกิจกับเด็กในกลุ่มเสี่